UTI 304

Pazarlama İlkeleri

Dersin Adı: UTI 304 Pazarlama İlkeleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Asıf YOLDAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Pazarlama Dersinin amacı, modern pazarlamanın temel kavramları ve uygulaması hakkında öğrencinin zevkli ve pratik yoldan öğrenmesini sağlamak
Dersin Özeti

Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yaklaşımı Pazarlama Çevresi; Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi, Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel Pazar ve Uluslararası Pazarlar; Pazar Bölümleme; Hedef Pazar Seçimi; Pazarlama Karması Unsurları, Tutundurma Araçları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Klasik pazarlama anlayışını ve çağdaş pazarlama anlayışını öğrenir
2 Pazarlama planlamasını, pazarlama amaç ve stratejileri öğrenir
3 Stratejik pazarlama planlamasını öğrenir
4 Pazarlama bilgi sistemini öğrenir
5 Hedef pazar seçimi ve hedef pazar stratejilerini öğrenir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlamaya giriş ve Pazarlamanın İşletmedeki Rolü
2. Hafta Pazarlama çevresi ve Pazar fırsatlarının izlenmesi
3. Hafta Tüketici ve Tüketici davranışları
4. Hafta Pazarlama bilgi sistemi ve Bilgi Kaynakları
5. Hafta Pazar bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
6. Hafta Pazarlama Karması ve Ürün Kavramı
7. Hafta Pazarlama Karması ve Hizmet Kavramı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Fiyat ve Fiyatlandırma
10. Hafta Pazarlama İletişimi ve Tutundurma Karması
11. Hafta Dağıtım Kanalları
12. Hafta Uluslararası Pazarlama
13. Hafta Pazarlama Kontrolü
14. Hafta Pazarlama Etiği ve Sosyal Sorumluluk
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri