UIC 218

Consecutive Translation-II

Dersin Adı: UIC 218 Consecutive Translation-II
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik veya İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi olmak.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Gillies, Andrew, Note-taking for Consecutive Interpreting: A Short Course,St Jerome: Manchester, 2005.
Yardımcı Ders Kitabı 2. Jones, Roderick, Conference Interpreting Explained, St Jerome:Manchester, 1998.
Dersin Amacı Ardıl Çeviri dersi öğrencilerin etkili not alarak ardıl çeviri becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Aktif dinleme, dinlediğini kavrama, etkili not alma ve öz-izleme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Bunun yanısıra, öğrencilerin ardıl çeviri performanslarına yardımcı olacak çeşitli alıştırmalarla öğrencilerin hafıza ve akılda tutma kap
Dersin Özeti
Ders öncelikle her iki dilde maksimum 2.5 dakikalık ardıl çeviri alıştırmalarıyla başlar ve 3,5-5,5 dakika uzunluğundaki ardıl çeviri alıştırmalarıyla devam
eder. Ardıl çevirisi yapılan konuşmaların konuları, günlük konulardan oldukça teknik konulara kadar pek çok alanı kapsar.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Öğrenciler temel not alma tekniklerini öğrenip uygulamıştır.
• Öğrenciler bellek ve akılda tutuma becerilerini geliştirmiştir.
• Öğrenciler ardıl çeviriye yönelik not alma becerileri pekiştirmiştir.
• Öğrenciler ardıl çeviriye yönelik ileri sözlü çeviri becerilerini kazanmıştır.
• Öğrenciler aktif dinleme ve herhangi bir konuşmanın ana fikrini ve vermek istediği mesajı hedef dilde aktarma gibi ardıl çeviri yeteneklerini pekiştirmiştir.
• Öğrenciler ardıl çeviri sırasında stresle başa çıkmak için gerekli becerileri kazanmıştır.
• Öğrenciler çeşitli konulardaki konuşmalarla pratik yaparak terminoloji bilgileri artmıştır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünyada ve Türkiye’de sözlü çeviri ve ardıl çeviri tarihçesi
2. Hafta Ardıl çeviriye genel bir bakış İyi bir ardıl çevirmeninin özellikleri ve Becerileri
3. Hafta Aktif dinleme becerileri
4. Hafta Konuşmalardan not alma teknikleri ve ilkeleri
5. Hafta Konuşmalardan not alma alıştırmaları
6. Hafta Konuşmalardan not alma alıştırmaları
7. Hafta Temel ardıl çeviri alıştırmaları
8. Hafta Temel ardıl çeviri alıştırmaları
9. Hafta Arasınav
10. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları
11. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları
12. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları
13. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları
14. Hafta Ardıl çeviri alıştırmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 1 1 1 1 1
PY2) Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. 1 1 1 1 1
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 1 1 1 1 1
PY4) Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi 1 1 1 1 1
PY5) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 1 1 1 1 1
PY7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizce’de akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi. 1 1 1 1 1
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 1 1 1 1 1
PY10) Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık. 1 1 1 1 1
PY11) Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri