UIC 112

Written Media Translation

Dersin Adı: UIC 112 Written Media Translation
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Comparative Structure I, Composition I, Subtitling I derslerini başarıyla tamamlamış olmak.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı English By Newspaper, T.L. Frederickson & P.F. Wedel, Newbury House, 1984
Yardımcı Ders Kitabı Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi, İstanbul, 1994
Dersin Amacı Öğrencileri medya metinleri çevirirken göz önüne alınması gereken uygun yaklaşımlar, yöntemler ve amaçlarla tanıştırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin; ekonomi, politika, popüler bilim ve yaşam tarzı dergileri gibi geniş bir konu kapsamında seçilmiş metinleri isabetli ve anlamlı bir şekilde analiz edip çevirmeleri için gerekli olan bilgi birikimini ve
Dersin Özeti
Gazetecilik / habercilik mesleğinin, seçilen ortamın sınırlarıyla (basılı, sözlü, internet, vb.) şekillenen son derece uzmanlaşmış bir dil kullanımına sahip olduğu bilinmektedir. Bu dersin hedefi, öğrencilerin bu basın dilinin nüanslarını ve gerek Türkçede gerekse İngilizcede yerleşmiş kullanımlarını öğrenmeleridir. Öğrencilerin haberleri doğru şekilde anlamlandırabilmesi ve uygun şekilde üretebilmesi beklenmektedir.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 
• Öğrenciler haber başlıklarını, giriş paragraflarını ve haber metinlerini yazmayı öğrenirler
• Öğrenciler hukuk, suç, politika, bilim ve ekonomi gibi konularda genel bilgilerini artıracak terminoloji çalışması yaparlar.
• Türkçe ve İngilizce haber metinlerini okuma, yazma ve çevirme alıştırması yaparlar.
• Öğrenciler, Türkçe ve İngilizce haber geleneklerinin temel farklılıklarını kavrayacak becerilerle donatılırlar.
• Öğrenciler meslek etiği  konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olurlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, tanışma, gazeteciliğin kısa tarihi, piramit ve tersine piramit modelleri, aşağıdan yukarı – yukarıdan aşağı haber modelleri
2. Hafta Basın dilinin temelleri
3. Hafta Başlıklar: Başlık türleri, İngilizcede haber başlıklarının özgün sözdizimi ve terim kullanımı
4. Hafta Başlık alıştırması. Giriş paragrafları, Türkçede 5N1K, İngilizcede 5W1H kuralı ve uygulaması
5. Hafta Haber girişi uygulaması, haber metni çözümleme
6. Hafta Sınıf içi alıştırma: Uluslararası suç şebekeleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sınıf içi alıştırma: Seçimler ve seçim kampanyaları
9. Hafta Sınıf içi alıştırma: Ekonomi (bütçe tasarısı)
10. Hafta Sınıf içi alıştırma: UPI, AP ve Reuters haber ajanslarından aktüel haberler üzerinde çözümleme ve çeviri çalışmaları
11. Hafta Dergilerin dili: Görsellik – metinsellik
12. Hafta Sınıf içi alıştırma: Bilişim Teknolojisi makalesi
13. Hafta Sınıf içi alıştırma: Gündelik yaşam, moda ve sinema dergileri
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri