UIC 107

Language and Culture

Dersin Adı: UIC 107 Language and Culture
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi İngilizce Hazırlık sınıfında eğitim görmüş olmak.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kramsch, C. (2009) Language and Culture. Oxford, New York: Oxford University Press
Yardımcı Ders Kitabı Trudgill, P. (2000). Sociolinguistics: an Introduction to Language and Society. London: Penguin Books
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dili sosyal ve kültürel bağlamda analiz ederek çeviride karşılaşılan sorunları incelemektir. Çeviri yaparken karşılaşılan en temel sorunlardan biri olan kültürün aktarımında eş değerliliğin sağlanmasına yönelik çevirileri incelemek ve uygulama yaparak öğrencinin pratikliğini arttırmaktır.
Dersin Özeti

Türkçe ve İngilizce derslerini dilsel ve kültürel açıdan incelemek.

Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dil ve kültür analizleri yapacak,
2. Terimce ve kavram düzeyinde kültürel ve dilsel metinleri inceleyecek,
3. Kültürel bağlamda dil çalışmaları ve kavramsal çalışmalar yürütecek,
4. Kültürlere ait kurumlar, yapılar, anayasa, sosyal yaşam gibi konulara dair bilgi edinecek, 
5. Çeviri bağlamında dilin ve kültürün önemini kavrayacaktır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kültüre giriş. Kültür/Dil nedir?
2. Hafta Kültürü oluşturan unsurlar ve dil üzerine etkisi
3. Hafta Dili oluşturan unsurlar ve kültür ile ilişkisinin analizi
4. Hafta Dil ve kültürün çeviri üzerinde etkisi
5. Hafta Sunumlar
6. Hafta Genel tekrar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Çeviride karşılaşılan sorunlar ve örnek çeviri analizleri
9. Hafta Çeviri analizleri
10. Hafta Çeviri analizleri
11. Hafta Çeviri analizleri
12. Hafta Çeviri analizleri
13. Hafta Çeviri analizleri
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri