UAI 211

Siyasi Tarih

Dersin Adı: UAI 211 Siyasi Tarih
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Feridunoğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Siyasi Tarih Cilt I-Cilt II, Prof. Dr. Oral Sander. Yirminci Yüzyıl Tarihi, J. M. Roberts
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tarihsel süreçte, yeryüzünde gerçekleşmiş olan siyasal gelişmelerin neler olduğu ve nedenleri üzerinde irdelemelerde bulunarak, bugünün olaylarına temel oluşturan gelişmeleri öğrencilere aktararak, günümüzü daha kolay algılayabilmelerine; buradan yola çıkarak yarın için gerekli izlenceleri oluşturmada kullanabilecekleri en önemli araç olduğunu göstermek
Dersin Özeti

19. yüzyılda aşağı yukarı yeryüzünün pek çok yeri Avrupa egemenliğine girmiş;
girmeyen yerlerle de birlikte her yerdeki olaylar Avrupalı devletler tarafından
yönlendirilmiş ve etkilenmiştir. Bu nedenle ders, Avrupayı merkeze alarak,
ağırlıklı olarak 19. yüzyıl siyasal tarihi olarak işlenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Siyasal düşüncelerin gelişimi ve bu düşüncelerin etkilerini görür, Sanayi Devrimi sürecini ve anlamını öğrenir, Sömürgecilik ile Emperyalizm ilişkisini ve etkilerini kavrar, Ulusal çıkar ve siyasal düşünceler arasındaki ilişkiyi görür.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 1830 ve 1848 Devrimleri
2. Hafta Liberalizm, Ulusçuluk, Sosyalizm
3. Hafta Osmanlı Devleti ve Batı Avrupa İlişkileri
4. Hafta İtalyan ve Alman Birliklerinin Kuruluşu
5. Hafta Sanayi Devrimi
6. Hafta Ara sınav
7. Hafta Sömürgecilik ve Emperyalizm
8. Hafta 19. Yüzyılın Genel Değerlendirmesi
9. Hafta I. Dünya Savaşı Öncesi Güç Dengeleri
10. Hafta I. Dünya Savaşı Öncesi Bloklaşmalar ve Antlaşmalar
11. Hafta 19. Yüzyılda Asya-Pasifik ve Hindistan
12. Hafta 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti
13. Hafta I. Dünya Savaşının Nedenleri, Özellikleri ve Cepheler
14. Hafta Genel sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri