TRZ 212

Otel İşletmeciliği

Dersin Adı: TRZ 212 Otel İşletmeciliği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Nazmi KOZAK, Otel İşletmeciliği, Detay Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; turizm işletmesinin yönetimini ve otel işletmeciliği ilgili temel kavramları anlama ve kullanma yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Otelcilik Endüstrisine Giriş, Dünya’da Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi, Otel İşletmelerinin Tanımı ve Özellikleri, Türkiye’de Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması, Türkiye'de İşletmelerin Hukuksal Açıdan Sınıflandırılması ve Otel İşletmeleri, Otel İşletmelerinde Yönetim, Otel İşletmelerinde Yönetimin İşlevleri, Otel İşletmelerinde ön büro ve kat hizmetleri bölümü, Otel İşletmelerinde yiyecek içecek hizmetleri bölümü, Otel İşletmelerinde satın alma ve depolama işlemleri,otel işletmelerinde Pazarlama Karmasının İncelenmesi, otel işletmelrinde müşteri ilişkileri ve yönetimi 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenci otel işletmelerinin temel özelliklerini ve türlerini tanımlar. 2 Öğrenci otel işletmelerinin organizasyon yapısını tanımlar. 3 Öğrenci otel işletmelerinde yürütülen faaliyetleri teşhis eder. 4 Öğrenci otel işletmeleri içerisindeki temel bölümleri ve bu bölümlerin fonksiyonlarını tanımlar. 5 Öğrenci otel işletmeleri içerisinde yazılı iletişim türlerini ve kurallarını tanımlar. 6 Öğrenci genel işletme kuralları ile paralel olarak otel işletmelerinin işletme mantığını tanımlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Otelcilik Endüstrisine Giriş
2. Hafta Dünya’da Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi
3. Hafta Otel İşletmelerinin Tanımı ve Özellikleri
4. Hafta Türkiye’de Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması
5. Hafta Otel İşletmelerinde Kuruluş Kararı Ve Yer Seçimi
6. Hafta Otel İşletmelerinde Yönetim
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Otel İşletmelerinde Ön Büro ve Kat Hizmetleri Bölümü
9. Hafta Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
10. Hafta Otel İşletmelerinde Satın Alma ve Depolama İşlemleri
11. Hafta Otel İşletmelerinde Pazarlama
12. Hafta Otel İşletmesinde Müşteri İİişkileri Yönetimi
13. Hafta Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 5 4 4 3 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 3 3 2 3
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 4 4 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 2 3 3
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 2 3 4
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 3
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 4 5 5 5
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 2 3
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 3 4 4 5
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 1 6 0 6
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 6 0 6
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 7 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri