TRZ 208

Turizm Mevzuatı

Dersin Adı: TRZ 208 Turizm Mevzuatı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Dr. Osman Avşar KURGUN, Turizm Hukuku ve Mevzuatı,Detay Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Turizm işletmeleri değerlendirme, otel-acenta ilişkileri, ulusal ve uluslararası turizm hukuku ile ilgili düzenlemeler ve yasal mevzuatların öğretilmesi
Dersin Özeti

Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin tabi olduğu yasal düzenlemeler ve sorumluluklar bu dersin içeriğini oluşturur. Hukuk ve turizmle ilgili temel kavramlar, Turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm çeşitlerine göre yasalar, Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm işletmeciliği ile ilgili turizm mevzuatı, Turizmde tüketici hakları, Turizmle ilgili diğer mevzuatlar (Pasaport kanunu, kimlik bildirme)

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenci turizm ile ilgili hukuk ve mevzuatlarını tanır. 2 Öğrenci temel turizm hukukunu ve içeriğini tanır. 3 Turizmi düzenleyen üç temel yasayı açıklar. 4 Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini sıralar. 5 Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak Karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm geliştirir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Turizm Hukukunun Oluşturan Düzenlemeler
2. Hafta Turizm Teşvik Kanunu
3. Hafta Seyahat Acentaları Yönetmeliği
4. Hafta Yat Turizmi Yönetmeliği
5. Hafta Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği - T.merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmelik
6. Hafta Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Milli Parklar Kanunu ve Turizm
9. Hafta Açılması İzne Bağlı Yerler Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik
10. Hafta Turizmde Tüketici Hakları
11. Hafta Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ve Turizm
12. Hafta Turizm Sektörünü İlgilendiren Kuruluşlar
13. Hafta Turizmi Dolaylı İlgilendiren Hukuki Düzenlemeler
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 1 1 1 1 1
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 5 5 4 3 4
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 3 3 4 3
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 2 4 4
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 4 2 4
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 4 5 4 4 5
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 3 4 3 2
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 2
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 4 5 3 3
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 4 3 3 2
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 5 4 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 22 0 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri