TRZ 207

Turizm Pazarlaması

Dersin Adı: TRZ 207 Turizm Pazarlaması
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Pr.Dr. Nazmi KOZAK ,Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu dersin amacı pazarlama disiplininin temel ilkelerini öğrenciye kavratmak,hizmet pazarlaması kapsamında turistik ürün ve değerlerin ekonomik fayda sağlayacak şekilde sunumunun yapılmasını öğretmektir.
Dersin Özeti
Bu dersin içeriği; pazarlama disiplinine ilişkin temel kavram ve tanımlar, pazarlama karması, ürün-hizmet kavramı, pazarlamanın çeşitleri ve özellikleri, pazarlama çabalarına etki eden iç ve dış etkenler ve bunların
içerikleri konularından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Öğrenci pazarlama disiplinine ilişkin temel tanım ve kavramları tanımlar.
2 Hizmet, ürün, mal arasındaki farkı ayırt eder.
3 Hizmetin ve hizmet pazarlamasının özelliklerini tanımlar.
4 Pazarlama çabalarına etki eden unsurları tanımlar.
5 Turizm pazarlamasını diğer pazarlama türlerinden ayıran özellikleri tanımlar.
6 Turizm pazarını oluşturan tüketici guruplarının hangileri olduğunu teşhis eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel Olarak Pazarlama
2. Hafta Turizm Pazarlamasına Giriş
3. Hafta Turizm Pazarlaması ve Çevresi
4. Hafta Turizm Pazarlaması Planlaması
5. Hafta Pazarlama Bilgi Sistemi
6. Hafta Turizm Sektöründe Pazar Bölümlendirme
7. Hafta ARASINAV
8. Hafta Pazarlama Karma Elemanları Ürün
9. Hafta Pazarlama Karma Elemanları Dağıtım
10. Hafta Pazarlama Karma Elemanları Fiyat
11. Hafta Pazarlama Karma Elemanları Tutundurma
12. Hafta Pazarlama Karma Elemanları İnsan
13. Hafta Pazarlama Karma Elemanları Fiziksel Kanıtlar, Süreçler
14. Hafta Elektronik Ortamda Pazarlama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 5 4 4 3 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 3 4
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 3 4 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 2 3 3
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 2 3 3
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 3
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 4 5 4 4
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 2 3
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 4
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 3 4 4 5
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 5 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 10 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri