TRZ 203

Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü

Dersin Adı: TRZ 203 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Hacer Emiroğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, turizm hareketlerine uygun olarak paket tur hazırlama ve transferi gerçekleştirme, paket tur üretimi ön hazırlıklarını yapma ve paket tur içerisinde yer alan işletmeleri tanıma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Bu ders; seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletme türleri, seyahat ve tur prosedürleri, tur çeşitleri ve özellikleri, ilgili yasal mevzuat konularını içermektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenci paket tur üretimini ön hazırlık çalışmalarını tanır. 2 Öğrenci paket tur içerisinde yer alan turizm işletmelerini tanır. 3 Öğrenci tur operatörü-seyahat acentesi(incoming acente) ilişkisini tanımlar. 4 Acente operasyonunu gerçekleştirebilme yeterliliğini kazanır. 5 Öğrenci paket tur üretimini ön hazırlık çalışmalarını tanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Turizm ve Turist kavramı
2. Hafta İnsanları turist hareketlerine yönelten sebepler
3. Hafta Turizm çeşitleri ve işlevleri
4. Hafta Turizm ve ekonomi
5. Hafta Turizm endüstrisi
6. Hafta Turizm endüstrisinde yer alan işletmeler
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Seyahat formaliteleri
9. Hafta Tur operatörü
10. Hafta Paket tur Paket tur üretimi
11. Hafta Tur operatörü-karşılayıcı acente-otel anlaşmaları
12. Hafta Tur operatörü-karşılayıcı acente-otel işbirliğinin yararları
13. Hafta Seyahat acentelerinde organizasyon Seyahat acentelerinin turizm endüstrisindeki diğer kuruluşlarla ilişkis
14. Hafta YIL SONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 5 4 4 3 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 3 3 2 3
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 3 4 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 2 3 3
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 2 3 4
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 3
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 4 5 5 5
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 2 4
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 4 4 5 5 5
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 3 3 3 2 3
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 4 4 5 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 7 91
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 18 0 18
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri