TRZ 202

Konaklama İşletmeleri Otomasyonu

Dersin Adı: TRZ 202 Konaklama İşletmeleri Otomasyonu
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Alev SÖKMEN, Konaklama işletmeleri Opera Ön Büro Yönetimi,Detay yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Öğrencilere Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen Otel otomasyon programlarından olan, OPERA programının uygulamalı olarak öğretilmesidir. Bu programın İngilizce olarak yazılıp, güncellemeleri de aynı dilde olması nedeniyle öğrencilerin uluslar arası geçerliliğe sahip olan bu program kullanabilmeleri hedeflenmektedir
Dersin Özeti

Konaklama İşletmelerinde tercih edilen Otel yönetim sistemi Opera programının kullanımı konusunda uygulama gerektiren bir derstir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenci Türkiye ve Dünya otellerinde en çok tercih edilen İşletme Yönetim Sistemlerinden birisi olan OPERA otel otomasyon programının uygulamalı olarak tanır. 2 Öğrenci otelcilik terminolojisi ile ilgili genel bilgileri tanımlar. 3 Öğrenci otelcilik sektöründe OPERA programını kullanan otellerde çalışabilecek yeterliliğe sahip olur. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Profil ekranı arama ve profil tipleri
2. Hafta Profil kartı alt menü seçenekleri ve profil kartı girişler
3. Hafta Yeni rezervasyon girişi
4. Hafta Rezervasyon güncellemesi (Reservationupdate)
5. Hafta Rezervasyon – Seçenekleri ( Reservation - Options )
6. Hafta Accompanying, Add on, Agent/ company, Alert, Cancel, Reinstate, ConfirmationLetter, Creditcards
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Deposit/CXL ,(Depozito alım ve İptali), FixedCharges (Sabit harcamalar), Housekeeping (Kat hizmetleri), Locator (Yer bilgisi), Messages (Mesajlar), Priviliges (Ayrıcalıklar), Pro-forma folio ( Proforma folyo)
9. Hafta Routing (Fatura yönlendirme), Share (Oda paylaşımı), Combine (Oda birleştirme), Full ( İki konuktan tam fiyat alınması), Entire ( Fiyatın konuklardan birinden alınması), Split ( Fiyatın iki konuk arasında eşit paylaştırılması), Break Share ( Paylaşım İpta
10. Hafta Traces ( Departmanlar arası haberleşme), Waitlist (Bekleme Listesine Alma), Rate Info ( Fiyat Bilgisi), Party ( Çoklu Oda Rezervasyonu)
11. Hafta Front Desk / Arrivals (Resepsiyon deski / Gelişler ), Check-in (Giriş), Walk-in (Rezervasyonsuz konuk kabulü), Inhouseguests (Otelde Konaklayan Misafirler), Cancel C/IN (Giriş kaydının iptali), RoomMove ( Oda Değiştirme )
12. Hafta Cashiering (Kasa İşlemleri), Billing (Fatura İşlemleri), Post (Hesaba aktarma İşlemleri), SplitTransaction (Posting Tutarının Bir Miktarını Ayırmak), Paid-Out ( Otel Kasasından Misafir Adına Ödeme Yapmak), Payment (Ödeme)
13. Hafta CashierFunctions (Ön kasa fonksiyonları) , Miscellaneous (Diğer işlemler) , Reports (Raporlar)
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 3 3 4 4 3
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 3 4 4 4
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 2 4 3
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 4 4 5 5
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 3 4 5
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 2 3 3 4
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 5 5 3 2 4
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 5 2 3 3 4
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 4 2 3 3
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 3 4 5 5
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 4 3 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 2 0 10 20
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri