TRZ 110

Kongre ve Fuar Organizasyonu

Dersin Adı: TRZ 110 Kongre ve Fuar Organizasyonu
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Yrd.Doç.Dr. Yusuf Aymankuy, Detay Yayıncılık, 2006
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı kongre ve fuar organizasyonlarının temel özelliklerini ve sürecini kavrayabilme
Dersin Özeti

Bu ders; kongre ve fuar organizasyonlarının sosyo- ekonomik önemi ve temel özellikleri. Kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurumkuruluşların çalışmalarını ve amaçları, kongre ve fuar organizasyonunda tüm aşamalarındaki hazırlık tekniklerini ve süreçleri, kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tabloları düzenleyebilme ve uygulayabilme. Kongre ve fuar turizmi hareketlerindeki kurum-kuruluşların tanıtım ve pazarlama stratejilerini uygulama konularını kapsamaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Turizm endüstrisinde kongre ve fuar organizasyonların önemini kavrar ve uygular. 2 Ulusal ve uluslar arası kongrenin temel özelliklerini bilir ve uygular. 3 Kongre ve fuar organizasyonlarında rol alan acente, firma ve otellerin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirir. 4 Kongre öncesi, kongre esnası ve kongre sonrası yapılan tüm teknik çalışmaları ve süreçleri gerçekleştirir. 5 Kongre ve fuar organizasyonlarında finansal planlama ve tabloları düzenler. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kongre Turizmi, Tarihçesi, Önemi ve Kapsamı
2. Hafta Kongre Türlerinin Tanımı ve Sınıflandırılması Fuar kavramı tanımı ve fuar organizasyonu özellikleri
3. Hafta Toplantı Salonunun özellikleri
4. Hafta Toplantı Salonlarının sınıflandırılması ve bulunması gereken ekipmanlar
5. Hafta Kongre organizasyonlarında rol alan kurum ve kuruluşlar
6. Hafta Kongre organizasyonların planlanması
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Kongre zamanı, mekanı seçimi ve kongre süresinin belirlenmesi
9. Hafta Kongre zamanı, mekanı seçimi ve kongre süresinin belirlenmesi
10. Hafta Kongre öncesi faaliyetler
11. Hafta Kongre esnasındaki faaliyetler
12. Hafta Kongre sonrası faaliyetler
13. Hafta Stant yönetimi, stantların yapısı
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 5 4 4 3 5
PY2) PY 02 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 3 3 2 3
PY3) PY 03 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 2 3 3
PY5) PY 05 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 2 3 4
PY6) PY 06 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 3
PY7) PY 07 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 4 5 5 5
PY8) PY 08 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 2 3
PY9) PY 09 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 3 4 4 5
PY11) PY 11 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 0 4
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 4 0 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri