TRZ 108

Turizm İşletmelerinde Muhasebe

Dersin Adı: TRZ 108 Turizm İşletmelerinde Muhasebe
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Hacer Emiroğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri A.UYSAL-O.KURGUN Detay Yay.Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisini deki maliyet ilişkilerini kavrayabilme. Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimini öğrenebilme konaklama işletmelerinde maliyet ve verimlilik ilişkilerini kavrayabilme ve uygulayabilme.
Dersin Özeti

Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimini öğrenebilme konaklama işletmelerinde maliyet ve verimlilik ilişkilerini kavrayabilme ve uygulayabilme. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Maliyetler ile ilgili tanımlamaları kavrayabilme 2 Maliyet yaklaşımlarını açıklayabilme ve örnekleyebilme 3 Turizm işletmelerinde maliyetlerin dağılımını yorumlayabilme 4 Maliyet hesaplanmasını öğrenip uygulayabilme 5 Karma maliyetleri tanıyabilme 6 Maliyetleme ve satış ilişkisini kurabilme 7 Turizm ürününün fiyatlamasını etkileyecek unsurları yorumlayabilme 8 Başabaş noktasını açıklayabilme 9 İş Analizi yapabilme 10 Maliyetlerin turizm işletmelerine olan etkisini açıklayabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Maliyet sistemini etkileyen faktörler
2. Hafta Turizm endüstrisi ile turizm muhasebesindeki maliyet kavram ve unsurları ve etkileri
3. Hafta Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi
4. Hafta Konaklama ve Seyahat işletmelerinde maliyetlerin dağıtımı
5. Hafta Hizmet ve üretim birimleri
6. Hafta Maliyet sistemini etkileyen faktörler
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Maliyetlerin birimlere dağıtımı için yöntem ve ölçütleri belirleyebilmek
9. Hafta Konaklama ve Seyahat işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama
10. Hafta Maliyet analizi ve yöntemleri
11. Hafta Satış ve başa baş noktaları ve uygulamaları
12. Hafta Yüksek maliyetlerin turizm işletmelerine etkilerini inceleme
13. Hafta İş Analizleri
14. Hafta YIL SONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 5 4 4 3 5
PY2) PY 02 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 3 3 2 3
PY3) PY 03 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 2 3 3
PY5) PY 05 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 2 3 4
PY6) PY 06 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 3
PY7) PY 07 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 4 5 5 5
PY8) PY 08 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 2 3
PY9) PY 09 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 3 4 4 5
PY11) PY 11 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 0 4
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 4 0 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri