TRZ 106

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi

Dersin Adı: TRZ 106 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Doç.Dr.Alptekin SÖKMEN,Yiyecek İçecek Hiz. Yön. Detay Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; Yiyecek-İçecek sektöründeki işletme türlerinin ve bunların özelliklerinin kavratılması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletme türleri, bu işletmelerin özellikleri, verilen hizmetin türü ve içeriği, ilgili işletmelede yapılan üretimin özellikleri ve üretim yöntemleri, servis usulleri, işletmelerin tabi oldukları yasal düzenlemeler ve yükümlülükler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenci, yiyecek içecek işletmeleri türlerini tanır. 2 Öğrenci, işletme türüne göre sahip olunan özellikleri tanımlar. 3 Öğrenci, yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan hizmet sunumu ve üretim yöntemlerini tanımlar. 4 Öğrenci, ilgili işletme türlerinin kendi alanlarında sahip olması gereken asgari yeterlilikleri tanımlar. 5 Öğreci, yiyecek içecek işletmelerinde üretim ve hizmet sunumu için kullanılan araç-gereç ve teknik donanımı tanır ve asgari seviyede kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİ
2. Hafta YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE GENEL BAKIŞ
3. Hafta YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM FONKSİYONU
4. Hafta YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ORGANİZASYON YAPISI VE İŞLEYİŞİ
5. Hafta PİŞİRME YÖNTEMLERİ VE DÜNYA MUTFAKLARINDAN TEMEL ÖRNEKLER
6. Hafta MENÜ PLANLAMASI
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SATIN ALMA, TESLİM ALMA VE DEPOLAMA
9. Hafta ÜRETİM PLANLAMASI
10. Hafta SERVİS YÖNTEMLERİ
11. Hafta SERVİS YÖNTEMLERİ
12. Hafta SANİTASYON VE GÜVENLİK
13. Hafta SANİTASYON VE GÜVENLİK
14. Hafta GENEL DEĞERLENDİRME
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 4 4 3 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 4 3 3 5
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 4 3 4 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 5 4 4 4 3
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 5 5 3 2
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 4 4 3 5 4
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 4 5 4
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 5 4 3 4 4
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 5 5 4 3 4
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 5 5 3 2 4
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 3 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 20 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri