TRZ 105

Genel Turizm Bilgisi

Dersin Adı: TRZ 105 Genel Turizm Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Nazmi KOZAK, Meryem. A.KOZAK, Genel Turizm, Detay Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında “temel seyahat-turizm kavramları”nı açıklamak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
Dersin Özeti

1 Turizme ilişkin temel kavramlar

2 Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler

3 Turizm türleri ve faaliyetleri hakkında bilgi sağlama

Dersin Öğrenim Çıktıları

 1.Turizmin temel kavramlarını tanımlar. 

 2.Turizm sektörünün temel işletme türlerini tanımlar. 

 3.Turizm işletmelerinin sektörel önemini teşhis eder.

 4.Turizm türlerini ve bunların özelliklerini tanımlar. 

 5.Türkiye'deki turizm faaliyetlerinin temel karakterini teşhis eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Turizm ve Turist Kavramı
2. Hafta Turizm Hareketlerinin Nedenleri
3. Hafta Turizmin Gelişmesi ve Eğilimler
4. Hafta Turizmin Çeşitleri
5. Hafta Turizmin Çeşitleri
6. Hafta Turizm Endüstrisi
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Turizm Endüstrisi
9. Hafta Turizm Ürünü ve Temel Unsurları
10. Hafta Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Fiziksel Etkileri
11. Hafta Türkiye`de Turizmin Gelişimi
12. Hafta Dünya`da Turizmin Gelişimi
13. Hafta Dünya`da ve Türkiye`deki Turizm Örgütleri
14. Hafta Dünya`da ve Türkiye`de Turizme İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 5 4 4 3 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 3 3 2 3
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 4 4 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidirp 3 3 2 3 3
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 2 3 4
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 3
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 4 5 5 5
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 2 3
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 3 4 4 5
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 1 2 0 2
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 2 10 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri