TRZ 104

Türkiye Turizm Coğrafyası

Dersin Adı: TRZ 104 Türkiye Turizm Coğrafyası
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hayati DOĞANAY, Türkiye Turizm Coğrafyası Çizgi Kitapevi
Yardımcı Ders Kitabı Recep YILDIRGAN, Turizm Coğrafyası Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Türkiye´deki turizm faaliyetlerinin bölgesel olarak yerleşimlerinin ve turizmle ilgili demografik özelliklerinin; doğal, tarihi, arkeolojik çekiciliklerine göre ve bir turistik ürün olarak incelenmesi
Dersin Özeti

 Türkiye’nin genel coğrafyası, Türkiye´nin doğal güzellikleri, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer ülke turizm coğrafyaları. Türkiye´deki turizm faaliyetlerinin bölgesel olarak yerleşimlerinin ve turizmle ilgili demografik özelliklerinin doğal, tarihi, arkeolojik çekiciliklerine göre ve bir turistik ürün olarak incelenmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenci turizm faaliyetinin dinamik ve statik boyutunu tanımlar.

2 Öğrenci Türkiye'deki doğal turizm arz unsurlarını tanımlar.

3 Öğrenci Türkiye'nin turizm varlıklarını bölgesel olarak ayırt eder.

4 Öğrenci Türkiye cografyasını turizm kavramı açısından teşhis eder.

5 Öğrenci turizm faaliyetinin dinamik ve statik boyutunu tanımlar. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Turizm coğrafyası ile ilgili tanımlar ve kavramlar, Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri’nin Turizm Açısından Yeri ve Önemi
2. Hafta Türkiye’deki turizm türleri
3. Hafta Akdeniz Bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
4. Hafta Akdeniz Bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
5. Hafta Ege Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
6. Hafta Ege Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Marmara Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
9. Hafta Marmara Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
10. Hafta Karadeniz Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
11. Hafta Karadeniz Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
12. Hafta Doğu Anadolu Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
13. Hafta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
14. Hafta İç Anadolu Bölgesi’nin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 3 3 4 5 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 4 4 3 3 5
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 5 4 3 3 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 4 5 3 2 4
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 3 3 3 4 4
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 4 5 3 4 2
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 4 5 2 3
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 4 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 4 3 3 3
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 3 5 5 3 4
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 12 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri