TRZ 104

Turizm Coğrafyası

Dersin Adı: TRZ 104 Turizm Coğrafyası
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Hacer Emiroğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Fazıl Şenol, Turizm Coğrafyası, Detay Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Recep YILDIRGAN, Turizm Coğrafyası Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Türkiye´deki turizm faaliyetlerinin bölgesel olarak yerleşimlerinin ve turizmle ilgili demografik özelliklerinin; doğal, tarihi, arkeolojik çekiciliklerine göre ve bir turistik ürün olarak incelenmesi
Dersin Özeti

Dersin İçeriği Turizm faaliyetinin statik ve dinamik boyutları, turizm hareketleri, turizm türleri, turizmde arzı oluşturan öğelerin özellikler, turizm talebinin unsurları, turizm şirketleri ve kurumları, sosyal turizm konularının öğretilmesi, turizmin geleceğinin tartışılması. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Öğrenci turizm faaliyetinin dinamik ve statik boyutunu tanımlar.

2 Öğrenci Türkiye'deki doğal turizm arz unsurlarını tanımlar.

3 Öğrenci Türkiye'nin turizm varlıklarını bölgesel olarak ayırt eder.

4 Öğrenci Türkiye cografyasını turizm kavramı açısından teşhis eder.

5 Öğrenci turizm faaliyetinin dinamik ve statik boyutunu tanımlar. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Turizm coğrafyası ile ilgili tanımlar ve kavramlar, kullanılan kısaltmalar
2. Hafta Küzey Amerika (Physikalfeatures, poplulation, transport, tourism)
3. Hafta Central Amerika
4. Hafta Güney Amerika
5. Hafta Avrupa
6. Hafta Afrika
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Asya
9. Hafta Avustralya ve Pacific
10. Hafta Orta Asya
11. Hafta Türkiye`ye gelen-giden turist
12. Hafta Türkiyede ulaşım
13. Hafta Hava planlama ve güzergahlar
14. Hafta YIL SONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 3 3 4 5 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 4 4 3 3 5
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 5 4 3 3 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 4 5 3 2 4
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 3 3 3 4 4
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 4 5 3 4 2
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 4 5 2 3
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 4 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 4 3 3 3
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 3 5 5 3 4
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 5 3 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 12 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri