TRZ 103

Önbüro İşlemleri ve Yönetimi

Dersin Adı: TRZ 103 Önbüro İşlemleri ve Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Mihrap TOPRAK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı 1.Ön Büro bölümünde yapılan işlemleri ve yürütülen süreci öğretmek. 2. Ön Büro bölümünün görev alanını ve görev içeriğini öğretmek. 3. Ön Büro bölümünün organizasyonu, görev tanımları ve göreve ilişkin sorumlulukları öğretmek.
Dersin Özeti

Otel işletmelerinde Ön Büro bölümünün yeri ve otelin diğer bölümleri ile ilişkisi kapsamında bölümde yürütülen temel iş ve işlemleri içerir. Ön Büro bölümünün görev ve sorumluluk alanına giren; konuk karşılamayı, otele giriş ve otelden ayrılış prosedürlerini uygulamayı, konaklama esnasında konuğun istek ya da harcamalarını kayıt altına almayı, ön büro bölümünün hem kendi içerisinde hem de otelin diğer bölümleri ile yazışmalarını ve ilgili raporları hazırlamayı, ortaya çıkabilecek sorunlar için pratik çözümler üretmeyi içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Öğrenci, önbüroda yürütülen temel iş süreçlerini tanımlar ve uygular. 2.konuğu tesis hakkında bilgilendirme ve konuk istek ve şikayetlerini değerlendirme konusunda yeterlilik kazanır. 3.Otelegiriş (check-in) ve otelden ayrılış (check-out) işlemlerini prosedüre uygun biçimde uygular. 4 .konukların konaklama süreleri boyunca, daha önce belirlenmiş konaklama şeklini gözönüne alarak, kullandıkları hizmetleri faturalandırır ve kayıtaltına alır. 5.Ön Büro bölümündey ürütülen işlemlerile ilgili yazışmaları ve raporlamaları yapar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ön büro Hizmetleri
2. Hafta Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar
3. Hafta Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar.
4. Hafta Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar.
5. Hafta Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme
6. Hafta Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki
9. Hafta Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişkile
10. Hafta Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki
11. Hafta Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki
12. Hafta Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki ilişki
13. Hafta Ön büro- Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 5 4 4 3 5
PY2) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 3 3 3 2 3
PY3) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 3 3 4 4 4
PY4) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 2 3 3
PY5) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir 4 3 2 3 4
PY6) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 4 3 3
PY7) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. 4 4 5 5 5
PY8) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir 3 3 3 2 3
PY9) Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY10) Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. 4 3 3 4 5
PY11) Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 7 0 3 21
Ödevler 5 0 2 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 1 0 1
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri