TLT 220

İlk Yardımda Temel Bilgiler

Dersin Adı: TLT 220 İlk Yardımda Temel Bilgiler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Seyahi A,Öztora S,İlkyardım El Kitabı,İnkilap Yayıncılık. Özcan Ü,Türkeş C,İlkyardım Eğitimi,Aktüel Yayınları . Somyürek H.İ., Eğitimciler İçin İlkyardım Kitabı, Palme Yayıncılık. Serenli N., İlkyardım El Kitabı, Mozaik Yayıncılık. İlkyardım ve Sağlık Bil
Yardımcı Ders Kitabı İnternette ilkyardımla ilgili WEB sayfaları.
Dersin Amacı Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza , hastalık vb. durumunda , sağlık ekibinin yardımı sağlanana kadar , yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmektir.
Dersin Özeti

İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 İlkyardım ve acilyardım kavramlarının farkını ayırt edebilir.
2 Solunum ve dolaşım sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklayabilir
3 Şok bulgularını tayabilir ve şok tiplerini ayırt edebilir.
4 Kanama, yanık ve zehirlenme gibi durumlarda ilkyardım uygulayabilir.
5 Yaralanma durumunda oluşabilecek tehlikeleri tanıyabilir ve uygun ilkyardım girişimlerini yönetebilir.
6 Yetişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteğini yönetebilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5
Proje/Sunum/Seminer 15
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 15
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel yaşam desteği
2. Hafta İleri yaşam desteği
3. Hafta TYD sırasında havayolu sağlanması
4. Hafta Doğum sırasında yenidoğanda temel yaşam desteği
5. Hafta Pediatrik temel yaşam desteği
6. Hafta Yüksek riskli ilaçların tanım
7. Hafta Hasta yaralı ve olay yeri değerlendirilmesi ve hasta ve yaralı taşıma teknikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kanamalarda ve Yaralanmalarda İlk Yardım
10. Hafta Kırık-çıkık-burkulmalarda İlk Yardım
11. Hafta Yanık – donma – sıcak çarpmasında ve Bilinç bozukluğunda İlk Yardım
12. Hafta Zehirlenmelerde Hayvan ısırıklarında İlk Yardım
13. Hafta Göz-kulak-buruna yabancı cisim kaçmasında İlk Yardım
14. Hafta Boğulmalarda İlk Yardım ve Şok tanımı ve genel yaklaşım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 1 1 1 1
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 4 5 4 5 4
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 10 0 0 25
Ödevler 1 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 105
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri