TLT 218

Tıbbi Laboratuvar Yönetimi

Dersin Adı: TLT 218 Tıbbi Laboratuvar Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Aslan D. (2012) Tıbbi Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetim Kursu Kitabı, İzmir. Murat E., Köroğlu M., (2013) Laboratuvar Güvenliği ve Kalite Standartları, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı T.C Sağlık Bakanlığı (2013) Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, RG 28790.
Dersin Amacı Laboratuvar Yönetim Yapısı, Laboratuvarda Süreç Kontrolü, Laboratuvarda Sağlıklı Çalışma Yaşamı.
Dersin Özeti

Laboratuvar Yönetim Yapısı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Doküman Yönetimi, Performans Ölçümü ve Kalite İyileştirme, Eğitim Yönetimi, Malzeme ve Cihaz Yönetimi, Bilgi Yönetimi, İletişim Yönetimi, Pre-analitik Süreç Yönetimi, Analitik Süreç Yönetimi, Post-analitik Süreç Yönetimi, Laboratuvar Süreçlerinin İzlenebilirliği, Risk Yönetimi, Atık Yönetimi, Acil Durum Yönetimi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Laboratuvar Kalite Yönetimi,

Laboratuvarda Süreç Kontrolü,

Laboratuvarda Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Laboratuvar Yönetim Yapısı
2. Hafta İnsan Kaynakları Yönetimi
3. Hafta Doküman Yönetimi
4. Hafta Performans Ölçümü ve Kalite İyileştirme
5. Hafta Eğitim Yönetimi, Malzeme ve Cihaz Yönetimi
6. Hafta Bilgi Yönetimi, İletişim Yönetimi
7. Hafta Pre-analitik Süreç Yönetimi
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Analitik Süreç Yönetimi
10. Hafta Post-analitik Süreç Yönetimi
11. Hafta Laboratuvar Süreçlerinin İzlenebilirliği
12. Hafta Risk Yönetimi
13. Hafta Atık Yönetimi
14. Hafta Acil Durum Yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 3 42
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri