TLT 209

Hematoloji

Dersin Adı: TLT 209 Hematoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hematoloji Laboratuar testlerini ve kan bankacılığını ve yapılan testleri, hematolojik hastalıkları, hemostaz ve trombozu öğretmek.
Dersin Özeti

Hematolojili hastaya yaklaşım, Eritrosit hastalıkları,kan grupları ve kan tranfüzyonu, Lökositler ve hastalıklarını, Trombositler ve trombosit hastalıkları, Hematolojik testler ve önemi, Kan hücrelerini periferik yayma, Kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği transplantasyonu

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Hematolojili hastaya yaklaşım nasıl olması gerektiğini öğrenir

2.       Eritrosit hastalıkları,kan grupları ve kan tranfüzyonunu öğrenir

3.       Lökositler ve hastalıklarını öğrenir

4.       Trombositler ve trombosit hastalıklarını öğrenir

5.       Hematolojik testler ve önemini öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hematolojiye giriş
2. Hafta Hematolojili hastaya yaklaşım
3. Hafta Hematopoez
4. Hafta Eritrosit hastalıkları,kan grupları ve kan tranfüzyonu
5. Hafta Lökositler ve hastalıkları
6. Hafta Trombositler ve trombosit hastalıkları
7. Hafta Koagulasyon sistemi ve bozuklukları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Miyeloproliferatif hastalıklar, multiple miyeloma
10. Hafta Lenfoproliferatif hastalıklar
11. Hafta Lenfoma
12. Hafta Hematolojik testler ve önemi
13. Hafta Kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği transplantasyonu
14. Hafta Kan hücrelerini periferik yayma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 5 3 4 5
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 4 3 5 4 4
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 5 3 4 5 5
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 5 4 5 3 4
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 3 4 4 4 5
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 5 4 3 4 5
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 4 4 4 5 5
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 4 4 5 3 5
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 6 1 7
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 144
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri