TLT 208

Klinik Biyokimya

Dersin Adı: TLT 208 Klinik Biyokimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı,Prof.Dr. İdris Mehmetoğlu 2) Klinik Biyokimya El Kitabı, Nobel tıp kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı 1) Klinik biyokimya laboratuvarı el kitabı
Dersin Amacı Klinik biyokimya analizlerini ve testlerini yapma yeterliklerini kazandırmak
Dersin Özeti

Böbrek Fonksiyon Testleri, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Tümör belirteçleri, Tiroid fonksiyon testleri, Klinik tanıda enzimler, Plazma lipidleri ve klinik önemi, Karbonhidrat metabolizması ve bozuklukları (DM tanısal testler), Plazma Proteinleri ve klinik önemi, Kardiyak belirteçler/ Acil laboratuvar testleri, BOS ve diğer vücut sıvıları biyokimyası, Hemoglobin/Hematolojik Parametreler ve Hemoglobinopatiler, Bilirubin Metabolizması, Demir metabolizması ve anemiler, Tarama Testleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Klinik biyokimya laboratuvarlarında kullanılan testler ve onunla ilişkili hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak

2.Klinik Biyokimya laboratuvarlarında kullanılan testleri yapabilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Protein, Karbonhidrat ve lipit metabolizması ile ilgili testler
2. Hafta Böbrek Fonksiyon testleri
3. Hafta Karaciğer Fonksiyon testleri
4. Hafta Tümör belirteçleri
5. Hafta Asit-baz dengesine yönelik testler
6. Hafta Sıvı ve elektrolit metabolizmasına yönelik testler
7. Hafta Tiroid Fonksiyon testleri
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Plazma proteinleri ve klinik önemi
10. Hafta Hemoglobin
11. Hafta Kardiyak belirteçler
12. Hafta Demir metabolizması ve anemiler
13. Hafta Kemik metabolizması testleri
14. Hafta Vücut sıvı analizleri testleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 3 42
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri