TLT 206

Laboratuvar Uygulaması II

Dersin Adı: TLT 206 Laboratuvar Uygulaması II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Laboratuvar Uygulaması-ı dersini almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı,Prof.Dr. İdris Mehmetoğlu 2) Klinik Biyokimya El Kitabı, Nobel tıp kitabevi 3) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji , Prof.Dr. Şemsettin Ustaçelebi
Yardımcı Ders Kitabı 1) Klinik biyokimya laboratuvarı el kitabı
Dersin Amacı Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan tüm işlemleri teorik ve uygulamalı olarak açıklamak.
Dersin Özeti

Hasta kaydı yapılması, mikrobiyolojik örnek toplama kuralları, Ekim yöntemleri, Besiyeri hazırlama ve dökme, besiyeri çeşitleri, Gram boyama, ARB boyama, Mikroskopi, Kültür antibiyogram 1 (Aerop bakteriler, Anaerop bakteriler), Mantar çalışmaları, Gaita analizleri (parazit), Seroloji (ASO,CRP,RF), BACTEC, Mikrobiyolojide moleküler biyolojik yöntemler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Serolojik yöntemleri uygular.

2.Mantar ve parazit laboratuvar tanı yöntemlerini uygular.

3.Preperat boyama yöntemlerini (Gram, ARB...) yapar.

4.Ekim, kültür ve antibiyogram yapar.

5.Besiyeri hazırlar ve döker, besiyeri çeşitlerini bilir.

6.Hasta kaydı yapar, mikrobiyolojik örnek toplar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hasta kaydı yapılması, mikrobiyolojik örnek toplama kuralları
2. Hafta Laboratuvarda kullanılan malzemeler
3. Hafta Manuel kan sayımı
4. Hafta Otomatik kan sayımı
5. Hafta İdrar analizi I
6. Hafta İdrar analizi II
7. Hafta İdrar sedimenti inceleme
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Koagülasyon
10. Hafta Elektroforez
11. Hafta Kreatin tayini
12. Hafta HPLC yöntemleri
13. Hafta Radyoimmunassay yöntemler
14. Hafta Kemilüminesans yöntemler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 1 14
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri