TLT 204

Tıbbi Mikrobiyoloji III

Dersin Adı: TLT 204 Tıbbi Mikrobiyoloji III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Tıbbi Mikrobiyoloji-I ve II dersini almış olmak
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Klinik Mikrobiyoloji, Prof.Dr. Hakkı Bilgehan 2) Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Çeviri editörü Tuncay Özgüven, Günei Tıp Kitabevi 3) Genel Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Zihni Demirbağ, Ra Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı 1) Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof.Dr. Hakkı Bilgehan 2) Hemşireler için Mikrobiyoloji, Editör Doç. Dr. Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevi
Dersin Amacı Enfeksiyon hastalıklarınına neden olan mikroorganizma gruplarının laboratuvar tanıları, yaptıkları enfeksiyonlar, korunma ve tedavi yöntemlerini açıklamak.
Dersin Özeti

Gram pozitif ve negatif koklar, gram pozitif sporlu ve sporsuz basiller, gram negatif basiller, Mycobacteriaceae, Actinomyces ve Nocardia, Propionibacterium, Enterobacteriaceae, Nonfermenter bakteriler, Anaeroplar, Zorunlu hücre içi bakteriler, Spiroketler, Mycoplasma, klinik açıdan önemli mantar ve virüslerin özellikleri, yaptıkları hastalıklar, korunma, tedavi yöntemleri ve tanınmaları için gerekli laboratuvar yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Klinik açıdan önemli virüslerin özelliklerini bilir, laboratuvar tanı yöntemlerini yapar.

2.Klinik açıdan önemli mantar gruplarının özelliklerini bilir, laboratuvar tanı yöntemlerini yapar.

3.Zorunlu hücre içi bakterilerin özelliklerini bilir,laboratuvar tanı yöntemlerini yapar.

4.onfermenter ve Anaerop bakterilerin özelliklerini bilir, laboratuvar tanı yöntemlerini yapar.

5.Mycobacteriaceae ve Enterobacteriaceae grubu bakterilerinin özelliklerini bilir, laboratuvar tanı yöntemlerini yapar.

6.Gram pozitif ve negatif, kok ve basillerin özelliklerini bilir, laboratuvar tanı yöntemlerini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gram pozitif koklar (Staphylococcus-Streptococcus)
2. Hafta Gram negatif koklar (Neisseria-Moraxella-Branhamella)
3. Hafta Gram pozitif sporlu basiller (Bacillus,Clostridium)
4. Hafta Gram pozitif sporsuz basiller (Corynebacterium, Listeria)
5. Hafta Küçük gram negatif basiller (Brucella, Pasteurella, Francisella, Helicobacter, Campylobacter, Bordatella, Haemophylus, Legionella, Vibrio)
6. Hafta Mycobacteriaceae, Actinomyces ve Nocardia, Propionibacterium
7. Hafta Enterobacteriaceae (Salmonella, Shigella, Escherichia, Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Yersinia, Providencia)
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Nonfermenter ve Enterobacteriaceae dışındaki gram negatif bakteriler (Pseudomonas, Acinetobacter, Achromobacter, Alcaligenes)
10. Hafta Anaerop bakteriler
11. Hafta Zorunlu hücre içi bakteriler (Chlamidiae, Rickettsiae, Coxiella)
12. Hafta Spiroketler (Treponema, Leptospira,Borrelia)
13. Hafta Spiroketler (Treponema, Leptospira,Borrelia)
14. Hafta Klinik açıdan önemli mantarlar ve antifungal kemoterapi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 1 14
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 122
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri