TLT 203

İmmünolojik Yöntemler

Dersin Adı: TLT 203 İmmünolojik Yöntemler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Roth`un immünolojisi ve ders notları,2- Serolojik Tanı Yöntemleri, A. Dürdal Us, Hacettepe Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı İlgili öğretim elemanının ders notları
Dersin Amacı İnsan vücudundaki bağışıklık sisteminin çalışma prensiplerinin anlaşılması, tıbbi laboratuvarlarda uygulanan serolojik testlerin tanıtılması ve prensiplerinin öğrenilmesi(Aglütinasyon yöntemleri, presipitasyon yöntemleri, ELİSA, RIA, IFA yöntemleri, Flow
Dersin Özeti

İmmunolojinin temelleri, Antikor ve antijen çeşitleri, humoral ve hücresel immünite, kalitatif ve kantitaf metotlar, ELİSA, RİA ,IFA yöntemleri, monoklonal antikor teknolojisi, immun deneylerde kemilüminesans olayının kullanımı, flow sitometri yöntemi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Monoklonal antikor teknolojisini ve laboratuarda uygulama alanlarını bilir.

2.emilüminesans olayının kullanıldığı alanları bilir ve biyoanalizörüyle çalışır.

3.FA yönteminin temel prensiplerini ve çeşitlerini bilir, yöntemin laboratuvar sistemlerini kullanır.

4.RİA yönteminin temel prensiplerini ve çeşitlerini bilir, yöntemin laboratuvar sistemlerini kullanır.

5.ELİSA yönteminin temel prensiplerini ve çeşitlerini bilir, yöntemin laboratuvar sistemlerini kullanır.

6.İmmünolojik yöntemleri uygulayabilecek temel bilgilere sahiptir ve temel manuel cihazları kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta immünolojik yöntemlere giriş.
2. Hafta kalitatif immünolojik teknikler
3. Hafta presipitasyon testi
4. Hafta Jelde presipitasyon (immünodifüzyon) flokulasyon testi
5. Hafta kompleman fiksasyon testi
6. Hafta flokulasyon testi
7. Hafta aglutinasyon testi/ Öğrenci sunumları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İşaretmenmiş immünokimyasal testler / Öğrenci sunumları
10. Hafta RIA yöntemi/ Öğrenci sunumları
11. Hafta FİA yöntemi / Öğrenci sunumları
12. Hafta ELISA yöntemi/ Öğrenci sunumları
13. Hafta Turbidimetrik ve Nefelometrik yöntemler/ Öğrenci sunumları
14. Hafta Genel Değerlendirme/ Öğrenci sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 1 1 1 1 1
PY2) Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 1 1 1 1 1
PY3) ıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir 1 1 1 1 1
PY4) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 1 1 1 1
PY5) Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 6 1 7
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 144
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri