TLT 110

Sağlık Sosyolojisi

Dersin Adı: TLT 110 Sağlık Sosyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere hastalıklar ve hastaya yaklaşımda sosyal boyutun önemini kavratmak
Dersin Özeti

Sağlık sosyolojisinin doğuşu, gelişimi, öncüleri, Sağlık sosyolojisinin doğuşunda etkili olan faktörler, Sağlık ve hastalık kavramları, Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler, Doktor-hasta, hemşire-hasta etkileşimi, Hasta hekim ilişkileri, Hasta hastane ilişkileri, Sağlık organizasyonlarının sosyal yapısı, Sosyal kategoriler, Sosyal süreçler ve sağlık, Geleneksel modern tıbba antropolojik bakış, Sosyal Güç ,Hasta rolü ve sorumlulukları,Hasta Hakları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi

2.       Hastalık ve Toplumsal İlişkiler

3.       Hastalık ve Kültürel, Ekonomik, Siyasal İlişkiler

4.       Hasta-Hekim İlişkileri, Hasta-Hastane İlişkileri

5.      Hasta Ailesi ile İletişim ve Türkiye de Sağlık konularının öğrenilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık sosyolojisinin doğuşu, gelişimi, öncüleri
2. Hafta Sağlık sosyolojisinin doğuşunda etkili olan faktörler
3. Hafta Sağlık ve hastalık kavramları
4. Hafta Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel faktörler
5. Hafta Doktor-hasta, hemşire-hasta etkileşimi
6. Hafta Hasta hekim ilişkileri
7. Hafta Hasta hastane ilişkileri
8. Hafta Vize (Arasınav)
9. Hafta Sağlık organizasyonlarının sosyal yapısı
10. Hafta Sosyal kategoriler
11. Hafta Sosyal süreçler ve sağlık
12. Hafta Geleneksel modern tıbba antropolojik bakış
13. Hafta Sosyal Güç
14. Hafta Hasta rolü ve sorumlulukları ve Hasta Hakları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 3 5 5 5
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 4 4 5 4 4
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 5 5 4 3 4
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 5 5 4 5 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 4 5 4 5 5
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 5 5 4 3 5
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 5 4 4 5 5
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 4 5 4 5 4
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 3 3
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 76
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri