TLT 109

Laboratuvarlarda Güvenlik

Dersin Adı: TLT 109 Laboratuvarlarda Güvenlik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Laboratuarda çalışırken kişisel önlemleri alarak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı oluşabilecek riskleri belirleyip, onlara karşı önlem almak ve güvenli laboratuar ortamı oluşturmak
Dersin Özeti

Laboratuvarda dikkat edilecek güvenlik önlemleri, Tehlike işaretleri, Laboratuvar kazalarında ilk yardım, Kimyasal maddelerin adlandırılması,depolanması, Laboratuvarda kullanılan cihazlar, cam malzemeler, plastik, porselen ve diğer malzemeler, Temel ekipmanlar, Laboratuvarların ve cam malzemelerin temizliği, Temel laboratuvar işlemleri, Laboratuvarda kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve bu tehlikelerin önlenmesi için güvenli laboratuvar teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
 
  1. Laboratuar tehlikelerini tanımlamak
  2. Laboratuarda kişisel güvenlik önlemleri almak
  3. Laboratuarda kimyasal tehlikeleri belirlemek ve önlem almak
  4. Laboratuarda fiziksel tehlikeleri belirlemek ve önlem almak
  5. Laboratuarda güvenlik organizasyonu yapmak
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 1 30
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Laboratuar güvenliğinin amacı
2. Hafta Laboratuvarda kullanılan aletler ve aletler ile ilgili tehlikeler
3. Hafta Laboratuvarda tehlikeleri önlemek için dizayn edilmiş aletler
4. Hafta Tehlike işaretleri
5. Hafta Tehlikeli kimyasallar
6. Hafta Çeşitli kimyasalların aktarılma işlemleri
7. Hafta Kimyasalların depolanması, kimyasalların toksik etkileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Labortauvarda yangın
10. Hafta Laboratuvarda elektrik ile ilgili tehlikeler
11. Hafta Laboratuvarda biyolojik tehlikeler ve bu tehlikelerin önlenmesi için güvenli laboratuvar teknikleri
12. Hafta Laboratuarda oluşan tehlikelere karşı telefon ağı sistemi kurmak
13. Hafta Olağanüstü durum planları yapmak
14. Hafta Kimyasal etkenlere karşı kontrol listesi hazırlamak ve Fiziksel etkenlere karşı kontrol listesi hazırlamak
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 3 4 5 5
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 3 3 4 4 3
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 4 5 5 3 5
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 5 4 3 3 4
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 3 2 4 4 5
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 4 3 4 4 5
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 4 4 5 5 5
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 4 5 3 5 4
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 0 1 7
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 62
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri