TLT 108

Fizyoloji

Dersin Adı: TLT 108 Fizyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Anatomi dersi almadan Fizyoloji dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Umay Meriç OCAK ŞAHİNOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Sağlık Meslek Yüksekokulları için İnsan fizyolojisi, B.Ç.Yeğen 2.Anadolu Üniversitesi A.Ö.F Hemşirelik Önlisans eğitimi, N Tunçel
Yardımcı Ders Kitabı 1. Tıbbi Fizyoloji, William F. Ganong 2. Tıbbi Fizyoloji, Guyton and Hall Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
Dersin Amacı Vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler, Hücre ve Hücre Organelleri, Kan Fizyolojisi, Vücut Sıvıları ve Elektrolitleri, Solunum Mekaniği ve Salınımı, Solunum Fizyolojisi, Kanda O2 ve CO2 Taşınması, Kan ve Lenf Dolaşımı, Kalbin Fonksiyonları, Ürogenital Sistem Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek,
2. Kan fizyolojisini ayırt etmek,
3. Vücut sıvı ve elektrolitlerini ayırt etmek,
4. Ürogenital sistem fizyolojisini ayırt etmek,
5. Endokrin sistem fizyolojisini ayırt etmek,
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojiye Giriş
2. Hafta Kan Fizyolojisi-1
3. Hafta Kan Fizyolojisi-2
4. Hafta Vücut Sıvıları ve Elektrolitleri
5. Hafta Solunum Fizyolojisi
6. Hafta Solunum Mekaniği ve Salınımı
7. Hafta Kanda O2 ve CO2 Taşınması/ Öğrenci sunumları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kan ve Lenf Dolaşımı/ Öğrenci sunumları
10. Hafta Kalbin Fonksiyonları/ Öğrenci sunumları
11. Hafta Endokrin Sistem Fizyolojisi/ Öğrenci sunumları
12. Hafta Boşaltım Sistem Fizyolojisi/ Öğrenci sunumları
13. Hafta Ürogenital Sistem Fizyolojisi/ Öğrenci sunumları
14. Hafta Genel Değerlendirme/ Öğrenci sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 1 1 1 1 1
PY3) Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 1 1 1 1 1
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar. 1 1 1 1 1
PY5) Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1 1 1 1 1
PY7) Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 30
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 7 1 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 114
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri