TLT 107

Genel Kimya

Dersin Adı: TLT 107 Genel Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Önlisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Problem Çözme, Örnek Olay, Laboratuvar
Önerilen Ders Kitabı 1. Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., Genel Kimya, Sekizinci baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Tahsin Uyar ve Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık Ankara, (2002).
Yardımcı Ders Kitabı 2. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası,Çeviri editörü Turhan Altınata, Çağlayan Kitapevi Beyoğlu-İstanbul, (1990).
Dersin Amacı Kimya biliminde kullanılan kavramlar ve hesaplama yöntemleri hakkında genel bilgilerin öğretilmesi
Dersin Özeti

Madde,atomlar ve atomik teori,kimyasal bileşikler,kimyasal tepkimeler,sulu çözelti tepkimelerine giriş,kimyasal eşitlikler ve hesaplamalar,gazlar,sıvılar,katılar, çözeltiler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Maddenin yapısını ve anlamlı rakamları kavrayabilme

2. Kimyasal bileşiklerinisimlendirilmelerini kavrayabilme

3. Kimyasal tepkimeleri kavrayabilme

4. Sulu çözelti tepkimelerini kavrayabilme

5. Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılarıkavrayabilme

6. Gazların genel özellikleri ve gazlarla ilgili yasaları uygulayabilme

7. Sıvıların genel özellikleri ve sıvılarla ilgili yasaları uygulayabilme

8. Katıların genel özellikleri ve katılarla ilgili yasaları uygulayabilme

9. Çözeltilerin genel özellikleri ve çözeltilerle ilgili yasaları uygulayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 1 20
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Madde
2. Hafta Atomlar ve atomik teori
3. Hafta Atom kütleleri, periyodik çizelgeye giriş, mol kavramı
4. Hafta Kimyasal bileşikler
5. Hafta Yükseltgenme basamakları, bileşiklerin adlandırılması, inorganik bileşiklerin adları
6. Hafta Kimyasal tepkimeler
7. Hafta Sulu çözelti tepkimelerine giriş
8. Hafta Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri
9. Hafta Gazlar
10. Hafta Kimyasal tepkimelerde gazlar,
11. Hafta Sıvılar ve katılar
12. Hafta Van der Waals kuvvetleri
13. Hafta Çözeltiler
14. Hafta Çözeltinin buhar basıncı, osmotik basınç, elektrolit olmayan çözeltiler, elektrolit çözeltiler, kolloidal karışımlar.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 5 5 5 5
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 4 4 4 4 4
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 28
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 1 11
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 116
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri