TLT 106

Laboratuvar Kimyası

Dersin Adı: TLT 106 Laboratuvar Kimyası
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Genel Kimya, Sabri Alpaylı, Abdullah Şimşek, Nobel Yayınevi 2) Genel Kimya Laboratuvar Deneyleri Kitabı, A. Bahattin Soydan , Nevim San , Hasan Uslu , Süleyman Akbulut ,Ayşe Zehra Aroğuz , E. Halil Mert , Dila Metinyurt , Alfa yayınlar
Yardımcı Ders Kitabı 1) Genel Kimya Laboratuvarı, Murat Taştan, Sefa Kocabaş, Zekeriya Doğan, Nobel yayın dağıtım
Dersin Amacı Bilimsel gerçeklere ulaşmada izlenecek yöntem hususunda maddenin yapısını ve tabiatını anlatmaya çalışmak, laboratuvar çalışmalarında ise derste öğrenilen teorik bilgileri pratiğe uygulamak.
Dersin Özeti

Bilimsel gerçeklere ulaşmada izlenecek yöntem hususunda maddenin yapısını ve tabiatını anlatmaya çalışmak, laboratuvar çalışmalarında ise derste öğrenilen teorik bilgileri pratiğe uygulamak.Moleküller, atomlar, kimyasal hesaplamalar, asit-baz reaksiyonları, elektromagnetik spektrometri, kimyasal bağlar, çözelti hazırlama ve hesaplama

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.pH kavramını, asit, baz kavramlarını bilir.

2.Konsantrasyon kavramını öğrenir, molarite, normalite ve % konsantrasyonlarını bilir.

3.Çözeltiler hakkında bilgi sahibi olur, çözelti hazırlama konusunda tecrübe kazanır.

4.Atom, madde, bileşik gibi kavramları öğrenir. Atom, madde, bileşik gibi kavramları öğrenir.

5.Kimya dersi hakkında genel bilgiler öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cam, plastik malzemeleri tanımak
2. Hafta Sıvıları santrifüjler aracılığıyla çöktürme
3. Hafta Katı/Sıvı sistemine göre (w/v) % çözelti
4. Hafta Sıvı /Sıvı sistemine göre (w/v) % çözelti
5. Hafta Katı bir maddenin molar çözeltisi
6. Hafta Sıvı bir maddenin molar çözeltisi
7. Hafta Molarite, normalite ve % derişim
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Tampon çözeltiler
10. Hafta Suyun iyonlaşması ve pH kavramı
11. Hafta Asit- baz reaksiyonları, nötralleşme reaksiyonları ve redoks reaksiyonları
12. Hafta Spektrofotometrik yöntemler
13. Hafta Yüksek derişimli ve düşük derişimli çözeltiler
14. Hafta Osmolar çözeltiler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri