TLT 105

Laboratuvar Aletleri

Dersin Adı: TLT 105 Laboratuvar Aletleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Klinik Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı. Prof. Dr. İdris Mehmetoğlu. 2. Tietz NW. Guide to Laboratory Tests. Third Edition. W.B. Saunders Company. 1995. 3. Laboratuvar Aletleri, Prof. Dr. Bahattin Adam, Nobel Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ravel R. Clinical Laboratory Medicine; Clinical Application of Laboratory Data. Sixth Edition. Mosby. 1995.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Laboratuar cihazlarının kullanımı, bakımı ve temizliği ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler,

Cam ve plastik malzemeler, mikropipet ve cam pipet yardımı ile madde transferi yapmak. Madde tartmak, Çözelti karıştırma yöntemleri ile ph metre, cam ve plastik malzemelerin temizliği, İnkübasyon yöntemleri, Sterilizasyon yöntemleri, Laboratuar suyu elde etmek, Sıvıları santrifüjler aracılığı ile çöktürmek, Gözle görülemeyecek objeleri incelemek-mikroskopik yöntemler, Spektrofotometrik, ve nefelometrik yöntemler, Türbidimetrik ve florometrik yöntemler, Alev fotometresi ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi yöntemleri, Otomatik otoanalizörler (biyokimya ve hematoloji), Kromatografik yöntemler, Elektroforetik yöntemler, 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Çözelti hazırlamaya yönelik araç gereç hazırlamak, kullanmak ve temizlemek

2.İnkübasyon yapmak

3.Sterilizasyon yapmak

4.Laboratuar suyu elde etmek

5.Sıvıları çöktürmek

6.Gözle görülemeyecek objeleri mikroskopta görüntülemek

7.Işık kaynağından faydalanarak madde miktarı tayin etmek

8.Otomatik analizör yardımı ile madde miktarı tayin etmek

9.Özel moleküllerin miktarlarını tayin etmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cam ve plastik malzemeler, mikropipet ve cam pipet yardımı ile madde transferi yapmak. Madde tartmak,
2. Hafta Çözelti karıştırma yöntemleri ile ph metre, cam ve plastik malzemelerin temizliği,
3. Hafta İnkübasyon yöntemleri,
4. Hafta Sterilizasyon yöntemleri,
5. Hafta Laboratuar suyu elde etmek,
6. Hafta Sıvıları santrifüjler aracılığı ile çöktürmek,
7. Hafta Gözle görülemeyecek objeleri incelemek-mikroskopik yöntemler,
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Spektrofotometrik, ve nefelometrik yöntemler,
10. Hafta Türbidimetrik ve florometrik yöntemler,
11. Hafta Kromatografik yöntemler,
12. Hafta Kromatografik yöntemler,
13. Hafta Elektroforetik yöntemler,
14. Hafta Elektroforetik yöntemler,
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri