TLT 104

Tıbbi Mikrobiyoloji I

Dersin Adı: TLT 104 Tıbbi Mikrobiyoloji I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof.Dr.Hakkı Bilgehan 2) Genel Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Zihni Demirbağ, Ra Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı 1) Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Kılavuzu, Pınar Gülter, N. Demirel Zorba, Selma Güven, Nobel yayın Dağıtım 2) Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Editör Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi. 3) Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Yöntemleri, Prof. Dr. Ayşın Çotuk,
Dersin Amacı Mikrobiyoloji`nin tanımı, mikroorgazmaların özellikleri ve mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan alet ve yöntemleri açıklamaktır.
Dersin Özeti

Mikrobiyoloji'nin tanımı ve tarihçesi, mikroorganizma grupları ve özellikleri, mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan aletler, boyama yöntemleri, ekim yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Vücudun normal florasını tanımlar ve parazit mikroorganizma özelliklerini açıklar.

2.Mikrobiyolojik preperat hazırlar ve boyama yöntemlerini yapar.

3.Mikroorganizma üretme ortamlarını hazırlar ve özelliklerini açıklar.

4.Vektör artropodları ve savaşma yollarını öğrenir.

5.Mikroorganizma gruplarını ve özelliklerini öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçesi
2. Hafta Mikroorganizmaların taksonomisi ve adlandırılması
3. Hafta Mikroorganizma grupları, özellikleri ve savaşma yolları (Bakteriler, Virüsler)
4. Hafta Mikroorganizma grupları, özellikleri ve savaşma yolları (Parazitler)
5. Hafta Mikroorganizma grupları, özellikleri ve savaşma yolları (Mantarlar)
6. Hafta Enfeksiyonların bulaşmasında vektör olan artropodlar ve parazitlikleri, onlarla savaşma yolları
7. Hafta Mikroorganizmaların metabolizması
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Mikroorganizma genetiği
10. Hafta Mikroskoplar ve mikrobiyolojide kullanılan araç ve gereçler
11. Hafta Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi
12. Hafta Mikrobiyolojide kullanılan boyalar ve boyama yöntemleri
13. Hafta Mikroorganizmalar arası, mikroorganizma-çevre ve organizma ilişkileri
14. Hafta Vücudun normal florası
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY3) Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır. 1 1 1 1 1
PY7) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1 1 1 1 1
PY8) Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 1 1 1 1 1
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 1 1 1 1 1
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 136
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri