TLT 101

Genel Biyoloji

Dersin Adı: TLT 101 Genel Biyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ders Notları, Genel Biyoloji (Keeton-Gould)Çeviri kitap, Genel biyoloji- Prof. Dr. Ayşe Baysal 2- Genel Biyoloji 1-2. Cilt, Keeton Gould A. Demirsoy E. Gündüz İ. Türkan , Palme Yayınevi 3- Biyoloji-Campbell, Campbell Jane B. Reece Lisa A. Urry Michael L.
Yardımcı Ders Kitabı Genel Biyoloji/ Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek, Prof. Dr. Muhsin Konuk, Nobel yayın dağıtım
Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin tüm biyolojik etkinlikleri ve hücre organelleri ve görevleri hakkında hakkında bilgi kazandırmak.Uygulamalarda mikroskop kullanımı ve hücrelerin mikroskobik görünümleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Özeti

Biyolojinin Tanımı ve alanları, Canlılığın başlangıcı ve Canlılar alemi, Doğanın Dengesi, iyomoleküller: Su, Proteinler,Karbonhidratlar ve Yağlar, Nükleik asitler, Vitaminler ve enzimler, Hücre Bilgisi: Prokaryot Hücre, Ökaryot hücre, Hücrenin Fizyolojik Durumu:Diffüzyon Aktif Transport, Hücre Metabolizmasına Giriş, Hücrede hareket ve üreme, Mitoz- Mayoz olayları, Protein Sentezi, Üreme hücreleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Hayatın ve canlılığın başlangıcı hakkında temel teorileri bilir.

2)Basit deneylerle bazı hücresel metabolik olayların işleyini görebilir.

3)Işık mikroskobuyla her türlü preparatı inceleyebilir, tüm cam malzemeleri doğru biçimde kullanabilir.

4)Hücrelerin çoğalması ve genetik materyalin özelliklerini bilir.

5)Tüm biyomoleküller ve insan metabolizmasındaki görevlerini bilir.

6)Hücrelerin genel özelliklerini ve metabolizma olaylarını bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta biyolojinin tanımı ve alanları
2. Hafta canlıların sınıflandırılması
3. Hafta canlıların temel bileşenleri-1
4. Hafta canlıların temel bileşenleri-2
5. Hafta Hücre ve organelleri
6. Hafta Dokular
7. Hafta enerji dönüşümleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta nükleik asit ve genin doğası
10. Hafta Hücre bölünmesi
11. Hafta Kalıtım mekanizması
12. Hafta insan vücudu ve organ sistemleri
13. Hafta beslenme(vitamin ve mineraller)
14. Hafta sağlık ve ilk yardım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir. 1 1 1 1 1
PY2) Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular. 1 1 1 1 1
PY3) Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlama konusunda teorik ve pratik becerilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1 1 1 1 1
PY5) Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar. 1 1 1 1 1
PY6) Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar. 1 1 1 1 1
PY7) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 1 9
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri