TDE 425

Yazar ve Üslup

Dersin Adı: TDE 425 Yazar ve Üslup
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Mehmet Gedizli, Yazabilmek 2. Murat Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık 3. Danell Jones, Virginia Woolf´tan Yazarlık Dersleri
Yardımcı Ders Kitabı 1. Dorothea Brande, Yazar Olmak 2. Philiph Gourevitch, Yazarın Odası
Dersin Amacı Dili etkili bir biçimde kullanarak estetik niteliği yüksek, yaratıcı metinler yazabilmeyi tanıtmak.
Dersin Özeti

Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farklar; yazılı anlatımın temel nitelikleri; duygusal ve rasyonel anlatım; anlatımın düzenlenmesi; anlatım tekniklerinin etkili kullanımı.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farkları sınıflandırır.

2) Yazılı anlatım tür ve tekniklerini tanımlar, sınıflandırır.

3) Açıklayıcı, karşılaştırmacı, heyecan yaratıcı, öyküleyici, betimleyici anlatım türlerini tanımlar, sınıflandırır ve uygular.

4) Yazıda konu, amaç, sorun ve çözüm belirlemeleri yapar ve uygular

5) Paragraf türlerini belirler ve sınıflandırır.

6) Yazıya başlama, geliştirme ve sonuçlandırma yollarını tanımlar, sınıflandırır ve uygular.

7) Kompozisyon, metnin organik bütünlüğü ve mekanik düzenleme kavramlarını tanımlar ve uygular.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yazı nedir; sözlü ve yazılı anlatımın farkları; yazılı anlatımın amacı, temel nitelikleri
2. Hafta Kompozisyon, plan, düzen kavramları ve bunların yazıda uygulanması.
3. Hafta Biçim-içerik ilişkisi
4. Hafta Konunun belirlenmesi, geliştirmede kullanılacak yöntem ve araçların belirlenmesi
5. Hafta Duygusal anlatım ve rasyonel anlatımın özellikleri
6. Hafta Duygu ve düşünceyi aktarma biçimleri; duyguda empati oluşturma, düşüncede ikna etme gerekliliği
7. Hafta Duygusal anlatımda dilin imaj üreten metafor, metonim gibi öğelerinden ve ritim oluşturucun ses yönünden yararlanmak
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Düşünce aktarımında sorunu, amacı, çözümü planlamak; paragraf türleri; yazıya başlama, geliştirme ve sonuçlandırma
10. Hafta Yazılı anlatım yöntemleri: analitik anlatım
11. Hafta Yazılı anlatım yöntemleri: diyalektik anlatım
12. Hafta Yazılı anlatım yöntemleri: öyküleyici anlatım
13. Hafta Yazılı anlatım yöntemleri: betimleyici anlatım
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 4 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 2 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 5
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 30
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 20
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri