TDE 423

Türk Tiyatro Tarihi

Dersin Adı: TDE 423 Türk Tiyatro Tarihi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi. İstanbul: Adam Yayınları, 1983.
Yardımcı Ders Kitabı 1. AKI, Niyazi. Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I, Dergah Yayınları, I-İstanbul, 1989 2. Ankara 1996. And, Metin, 50. Yılın Türk Tiyatrosu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1973. 3. And, Metin, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, (1923-1983), T
Dersin Amacı Tiyatro türünü kavratmak, bunun yanında Türk ve dünya edebiyatlarındaki tiyatro metinleri ile bunların kaynakları hakkında genel bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Tiyatronun çıkışından itibaren tiyatroyla ilgili bilgilerin kazandırılması, dramatizasyon, metin ve uygulama safhasında karşılaşılacak sorunlar; Türk ve dünya edebiyatında önemli metinlere ait bilgilerin verilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tiyatronun çıkışından beri ortaya çıkan önemli akım, teori ve eleştirilerle tiyatroya dair kavramlar hakkında bilgi verir.. 
2. Türk ve dünya tiyatro sanatına dair önemli metinleri tanır. 
3. Dramatizasyon yeteneğini geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Oyunun ortaya çıkışı büyü ve din.
2. Hafta Tiyatro kavramlarına giriş.
3. Hafta Yunan düşüncesinde ve eleştirisinde tiyatro
4. Hafta Rönesansta tiyatro ve Shakespeare.
5. Hafta Modern tiyatro türleri.
6. Hafta Geleneksel Türk tiyatrosunun kökenleri
7. Hafta Köy seyirlik oyunları.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Meddah ve ortaoyunu geleneği.
10. Hafta Karagöz ve gölge oyunları.
11. Hafta Tanzimat ve servet-i Fünun dönemi tiyatro geleneği.
12. Hafta Modern Türk tiyatrosu.
13. Hafta Tiyatro çözümleme teknikleri.
14. Hafta Uygulamalı dramaturg.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 5
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 10
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri