TDE 420

Edebiyat ve Çok Kültürlülük

Dersin Adı: TDE 420 Edebiyat ve Çok Kültürlülük
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. İsmail İSMAİLOV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. “On Seeing England for the First Time” (Jamaica Kincaid) 2. Moses Ascending (Sam Selvon) 3. The Final Passage (Cary Phillips) 4. Oroonoko (Aphra Behn)
Yardımcı Ders Kitabı 1. A State of Independence (Caryl Phillips) 2. A Small Place (Jamaica Kincaid)
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere çok kültürlülük, vatandaşlık, etnik ayrım ve toplumsal dışlama gibi çağdaş konuları sunmaktır. İngiltere ve ABD’nin çok kültürlü yapısını ortaya koymak için İkinci Dünya Savaşından bu yana bu tartışmaların gelişimini sunar. Koloni sonrası dönemin söylemini anlamak için, önemli Siyahi ve Asyalı İngilizlerin çalışmaları, makaleler
Dersin Özeti

Bu ders öğrencilere tüm dünyadaki etnik, dini, dil ve ulus bazlı azınlıkların edebiyatlarını sunmak için hazırlanmıştır. Bu tür azınlıklar genelde daha büyük diasporaların parçasıdır ve yabancılaşma, asimilasyon, ülkeden kopuş gibi temalarla uğraşırlar. Bu edebiyatları çalışmak çokkültürlü toplumu ve bu toplumun milli kimlik ve edebiyat kavramları karşısındaki meydan okumalarını anlamamızı sağlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çok kültürlülüğe ilişkin temel kavramları anlayabilir.
2. Bu temel kavramları edebiyat ve kültüre uyarlayabilir.
3. Gündelik hayattaki çatışmalara çok kültürlülük kuramlarıyla karşılaştırır.
4. Sınıf arkadaşlarına yapıcı eleştiride bulunma pratiği kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta The concept of multiculturalism
3. Hafta The Politics of Recognition
4. Hafta The Lonely Londoners Sam Selvon
5. Hafta The Lonely Londoners
6. Hafta My Son the Fanatic H. Kureishi
7. Hafta My Son the Fanatic H. Kureishi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta The Joy Luck Club Amy Tan
10. Hafta The Chosen Chaim Potok
11. Hafta The Reluctant Fundamentalist M. Hamid
12. Hafta Değerlendirme
13. Hafta Değerlendirme
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 15 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 20 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri