TDE 419

Orta Türkçe

Dersin Adı: TDE 419 Orta Türkçe
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı (1) Dinler, Z. (2010); “Bölgesel İktisat”, 8. Baskı, Ekin Yayınevi: Ankara. (2) Ildırar, M.(2004); “Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri”, Nobel Yayınevi: Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı (3) Koçak, C. (2003); “Umumi Müfettişlikler”, İletişim Yayınevi: İstanbul. (4) Turan, M. (2005); “Bölge Kalkınma Ajansları: Nedir? Ne Değildir?” Paragraf Yayınevi: Ankara. (5) Nalbant, A. (1997); “Üniter Devlet” YKY: İstanbul (6) Demiral, B. (2006); “AB v
Dersin Amacı Analyzing the causes, results and solutions of regional underdevelopment in the context of sustainability
Dersin Özeti

Oral expression with supported visual content. Enhancing the oral expression with concrete facts.Learning the basic concepts of region subject and related to theories and approaches. Expressing the developments in Turkey and in the World about regional concept.  

Dersin Öğrenim Çıktıları
1-Understanding the region concept with its main dimensions 
2- Being able to put forward causes, results and solutions of regional differences 
3-Being able to use local government, decentralization and governance concepts 
4-Being able to analyze process of regional developments in Turkey in the past and nowadays 
5-Identifying the position of region in Turkish administration

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türk dili tarihinde Karahanlı Türkçesinin yeri
2. Hafta Karahanlı edebiyatının başlıca eserleri
3. Hafta Karahanlı edebiyatının başlıca eserleri
4. Hafta Karahanlı Türkçesi metinlerinin imla özellikleri
5. Hafta Karahanlı Türkçesinin ayırıcı ses özellikleri
6. Hafta Metinler üzerinde incelemeler
7. Hafta Metinler üzerinde incelemeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Karahanlı Türkçesinin ayırıcı şekil özellikleri
10. Hafta Karahanlı Türkçesinin ayırıcı şekil özellikleri
11. Hafta Karahanlı Türkçesi alanındaki başlıca çalışmalar
12. Hafta Metinler üzerinde incelemeler
13. Hafta Metinler üzerinde incelemeler
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 3 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 4 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 4 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 8 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri