TDE 418

Anadolu Mitolojisi

Dersin Adı: TDE 418 Anadolu Mitolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul,2002. Kaynaklar: 2.S.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989 3.Homeros, İlyada, (Çev. A. Erhat-A. Kadir), Can yayınları,İstanbul, 1975. 4.Homeros Odysseia, (Çev. A.
Yardımcı Ders Kitabı 1.G. Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir?(Umit Öztürk), İstanbul, 1997.. 2.Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, 1993. 3.S.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. 4.Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, İstanbul, 2011.
Dersin Amacı Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin mitolojilerini incelemektir.
Dersin Özeti

Anadolu mitlerinin kökeni ve etkileri ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Mezopotamya’nın tarihsel süreci ve dini inanç sisteminin gelişimini anlatabilme.
2.Anadolu Kültürleri ve dini inançlarını tanıyabilme.
3.Sümer ve Babil Mitosları’nın tek tanrılı dinlere etkisini anlayabilme.
4.Mezopotamya mitoslarının Anadolu mitoslarına olan etkisini değerlendirebilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2. Hafta Prehistorik dönemde mitler
3. Hafta Yakındoğu’da siyasi ve kültürel sürece genel bakış.
4. Hafta Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde evrenin yaradılışı
5. Hafta Diğer kültürlerde yaradılış
6. Hafta Diğer kültürlerde yaradılış
7. Hafta Anadolu kültürleri ve Hititler
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Anadolu kültürleri ve Hititler
10. Hafta Hititler’de Hatti kökenli mitoslar
11. Hafta Hititler’de Huri kökenli mitoslar
12. Hafta Hitit mitoslarının Yunan mitoslarına etkisi
13. Hafta Frig Mitosları, Lidya Mitosları, Genel Tekrar.
14. Hafta Final Sınavı.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 4 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 20 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri