TDE 417

Uygur Türkçesi

Dersin Adı: TDE 417 Uygur Türkçesi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı - Orkun, H.N., Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası,İstanbul,1940. - Tekin, Ş., Kuanşi İm Pusar, TDK, Ankara, 1993. - Kaya, C., Altun Yaruk, TDK, Ankara, 1994. - Barutçu Özönder, F.S., üç itigsizler, TDK, Ankara.1998.
Yardımcı Ders Kitabı - Arat, R.R., Eski Türk Şiiri, TTK , Ankara, 1991. - Caferoğlu, A., Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1993. - Erdal, M., Old Turkic Word Formation, Wiesbaden, 1991. - Erdal, M., A Grammar of Old Turkic, Leiden-Bost
Dersin Amacı Uygur dönemi metinlerinden hareketle, Uygur Türkçesinin ses, şekil ve cümle özelliklerini öğretmek.
Dersin Özeti

Uygur dönemi hakkında tarihî bilgiler.  Uygur Türkçesinin ağızlarını temsil eden eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar.  Devrin eserlerinden seçilmiş metinlerden hareketle ses, şekil ve cümle özelliklerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Uygur  dönemi  metinlerinden  hareketle, Uygur  Türkçesinin  ses, şekil  ve  cümle

özelliklerini  öğrenme. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uygur Dönemi hakkında genel bilgiler.
2. Hafta Uygur Türkçesiyle yazılmış eserler.
3. Hafta Uygur Türkçesiyle yazılmış eserler üzerinde yapılan çalışmalar.
4. Hafta Seçilmiş orijinal metinler üzerinde okuma ve transkripsiyon çalışmaları.
5. Hafta Metin üzerinde okuma, transkripsiyon ve çeviri çalışmaları.
6. Hafta Metin üzerinde okuma, transkripsiyon,çeviri, fonolojik tahlil çalışmaları.
7. Hafta Metin üzerinde okuma, transkripsiyon, çeviri, fonolojik ve morfolojik tahlil çalışmaları
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Metin üzerinde okuma, transkripsiyon, çeviri, fonolojik ve morfolojik tahlil çalışmaları
10. Hafta Metin üzerinde okuma, transkripsiyon, çeviri, fonolojik ve morfolojik tahlil çalışmaları
11. Hafta Metin üzerinde okuma, transkripsiyon, çeviri, fonolojik ve morfolojik tahlil çalışmaları
12. Hafta Metin üzerinde okuma, transkripsiyon, çeviri, fonolojik ve morfolojik tahlil çalışmaları
13. Hafta Metinden hareketle Uygur Türkçesinin genel gramer özellikleri.
14. Hafta Metinden hareketle Uygur Türkçesinin genel gramer özellikleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 5 0 8 40
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri