TDE 415

Edebiyatımızda Eleştiri

Dersin Adı: TDE 415 Edebiyatımızda Eleştiri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Wellek, R.-Varen, A., Edebiyat Teorisi, (çev. Ömer Faruk Huyugüzel), Akademi Kitabevi, İzmir, 1994. 2. Eagleton, Terry, Edebiyat Kuramı, (çev. Tuncay Birkan), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. 3. Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişi
Yardımcı Ders Kitabı 1. Ricoeur, Paul, Yoruma Dair, Metis Yayınları, İstanbul, 2007. Todorov, T., Yazın Kuramları, (çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat), YKY, İstanbul, 1995. 2. Kâzım Yetiş, Belâgattan Retoriğe, Kitapevi Yayını, İstanbul, 2006
Dersin Amacı Edebî metinleri yorumlar ve tahlil eder. Bu konuda yüzyıllar içerisinde yapılmış çalışmaları tanır.
Dersin Özeti

Edebiyat tarihi ve edebiyat kuramlarının doğuşu incelenir. Okur merkezli eleştiriler, yapısalcılık ve izlenimcilik gibi teoriler incelenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Edebiyat biliminin doğasını ve temel kavramlarını açıklar.
2. Eleştirel teorileri tanır.
3. Estetiği ve estetik yargıları değerlendirir.
4. Edebiyattın tanımı ve kurallarını ifade eder.
5. Türk edebiyatında kullanılan edebiyat kuramlarını listeler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Edebiyat tarihi, bilimi ve kuramı kavramları
2. Hafta Edebiyat kuramlarının doğuşu
3. Hafta Geleneksel edebiyat kuramı
4. Hafta Okur merkezli eleştiriler
5. Hafta Okur merkezli eleştiriler
6. Hafta Okur merkezli eleştiriler
7. Hafta Yapısalcılık
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yapısalcılık sonrası
10. Hafta İzlenimci eleştiri
11. Hafta Yeni tarihsel eleştiri
12. Hafta Hermenetik
13. Hafta Ders uygulamaları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 3 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 8 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri