TDE 411

Anadolu ve Rumeli Ağızları

Dersin Adı: TDE 411 Anadolu ve Rumeli Ağızları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Caferoğlu, Ahmet, Anadolu Diyalektolojisi Üzerine Malzeme, TDK Yay., Ankara 1994. 2. Derleme Sözlüğü I-XII, TDK Yay., Ankara. 3. Ercilasun, Ahmet B., Kars İli Ağızları. Ses Bilgisi, TDK Yay., Ankara 2002.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Gemalmaz, Efrasyap, Erzurum İli Ağızları I-II-III, TDK Yay., Ankara 1995. 2. Karahan, Leylâ, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yay., Ankara 1996.
Dersin Amacı Ağız araştırmaları konusunda temel bilgiler vermek; Anadolu ve Rumeli ağızlarıyla ilgili çalışmaları gözden geçirmek; alan araştırması yaptırmak; ağız metinlerini incelemek.
Dersin Özeti

Ağız araştırmaları konusunda temel bilgiler (ağız terimi, ağız bölgeleri, ağız malzemelerinin derlenmesi, incelenmesi; diğer ağızlar, şiveler ve lehçelerle mukayese), Anadolu ve Rumeli ağızları üzerinde yapılmış çalışmalar ve yayınların gözden geçirilmesi, ağız bölgelerine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dil, lehçe ve ağız terimlerini tanımlar.
2. Ortak dil ile ağızlar arasındaki farkları açıklar.
3. Türkiye Türkçesi ağız haritasını tanır.
4. Ağızlar üzerine yapılmış kaynak çalışmaları tanır.
5. Ağızlar alanında araştırma ve derleme yapar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel tanıtımı, yöntem, kaynaklar
2. Hafta Lehçe, şive, ağız
3. Hafta Lehçe, şive, ağız
4. Hafta Ağız bilimi, dil coğrafyası, dil haritası, dil atlası
5. Hafta Ağız bilimi, dil coğrafyası, dil haritası, dil atlası
6. Hafta Ağızların oluşumu
7. Hafta Fonetik değişmelerin sebepleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Fonetik değişmelerin sebepleri
10. Hafta Anadolu ağız araştırmaları
11. Hafta Anadolu ağız araştırmaları
12. Hafta Ağızların söz varlığı, ağız sözlükleri
13. Hafta Ağızların söz varlığı, ağız sözlükleri
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 2 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 3 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 8 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri