TDE 407

Söz Dizimi Uygulamaları

Dersin Adı: TDE 407 Söz Dizimi Uygulamaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.G. Karaağaç-Türk Dilbilgisi; 2.M. Özkan, V. Sevinçli-Türkçenin Sözdizimi; 3.Leyla Karahan-Türkçenin Sözdizimi;
Yardımcı Ders Kitabı 1. M.Ergin-Türk Dilbilgisi; 2.TDK Kurultay Kitapları;Cümle ile İlgili Makale ve Bildiriler
Dersin Amacı Türkçe cümle kuruluşlarına hakim olmak, doğru cümle kuruluşu yoluyla üslup geliştirmek, çeşitli cümle yapılarına alışmak
Dersin Özeti

Cümlenin düşünceye dayalı açıklaması, cümle unsurları ve kelime gruplarının öğretilmesi, çeşitli uygulamalar yapılarak tecrübenin arttırılması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Cümle kavramını öğrenir

2) Cümle çeşitlerini tanır

3) Cümle kıyaslamaları yapar

4) Kelime gruplarını değerlendirir

5) Örneklerle tahlillere girer

6) Türkçenin dönemlerinden örnekler inceler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cümlenin dil içindeki yeri ve değeri.
2. Hafta Cümlenin oluşumu ve unsurları
3. Hafta Cümlenin temel unsurlarından özne ve yüklem ilişkisi.
4. Hafta Cümlenin yardımcı unsurları olan nesne ve tümleçler.
5. Hafta Cümlede kelime gruplarının varlık sebepleri
6. Hafta Kelime gruplarının tasnifi.
7. Hafta İsim ve sıfat tamlamaları
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Filimsi grupları (Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil).
10. Hafta Kısaltma gruplarının tanıtımı.
11. Hafta Birleşik isim ve birleşik fiil grupları.
12. Hafta Tekrar ve unvan grupları.
13. Hafta Cümle tipleri ve uygulamaları
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 4 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 3 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 8 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri