TDE 404

Metin Şerhi

Dersin Adı: TDE 404 Metin Şerhi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı TARLAN, Ali Nihat: Fuzûlî Divanı Şerhi, Ankara, 1985.
Yardımcı Ders Kitabı 1. ONAN, Necmeddin Halil: İzahlı Divan Şiiri Antolojisi,İst., 1940. 2. CENGİZ, Halil Erdoğan: İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Ankara, 1967. 3. ÇAVUŞOĞLU, Mehmet: ‘’Divan Şiiri’’,Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II, sayı: 415-417,1-16. 4. DİLÇİN, Cem:’’Div
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye klâsik şerh metodu ile günümüz metin tahlil yöntemlerini tanıtmak ve uygulamalarla klasik Türk şiirini inceleme ve yorumlama tekniklerini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Klâsik metin şerhi ve modern şerh yöntemleri ışığında XV. yüzyıl İle XVIII. Yüzyıl arası örnek metinlerin analizi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Klâsik şerh metodu ile günümüz metin tahlil, metin çözümlemesi vs. yöntemlerini öğrenerek mukayese eder.
2. Öğrendiği klasik ve modern şerh metotlarını metinlere uygular.
3. Uyguladığı bu yöntemlerle Türk şiirindeki çeşitlenme ve zenginleşmeyi gösterir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ahmet Paşa’dan örnekler
2. Hafta Necâtî’den örnekler
3. Hafta Fuzûlî’den örnekler
4. Hafta Fuzûlî’den örnekler
5. Hafta Fuzûlî’den örnekler
6. Hafta Bâkî’den örnekler
7. Hafta Bâkî’den örnekler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nef’î’den örnekler
10. Hafta Nef’î’den örnekler
11. Hafta Nâbî’den örnekler
12. Hafta Nâ’ili’den örnekler
13. Hafta Şeyh Galip’ten örnekler
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 4 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 4 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri