TDE 403

Editörlük ve Redaksiyon

Dersin Adı: TDE 403 Editörlük ve Redaksiyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı TDK, Yazım Kılavuzu; Turan Karataş, Türk Dili; seçilmiş örnek metinler
Yardımcı Ders Kitabı TDK, Yazım Kılavuzu; Turan Karataş, Türk Dili; seçilmiş örnek metinler
Dersin Amacı Metin şerhi alanında edindiği ileri düzeydeki geleneksel ve çağdaş, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Dersin Özeti

Bir kitabın yayına hazırlanma aşamaları, redaktörün yani düzeltmenin görevleri, Türkçenin dil ve imla özellikleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği ileri düzeydeki geleneksel ve çağdaş, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2. Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği ileri düzey bilgileri kullanarak güncel bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

3. Türk dili alanında karşılaştığı sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak ileri düzeyde çalışmalar yapar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel hatları hakkında bilgi
2. Hafta Redaksiyonun tanımı ve redaktörün görev sınırları
3. Hafta Redaksiyon işleminin genel hatları, tashih ve metnin şekil açısından düzeltilmesi
4. Hafta İmlâ kuralları ve dilbilgisi
5. Hafta İmlâ kuralları ve dilbilgisi
6. Hafta Uygulama: Şekil açısından metin redaksiyonu
7. Hafta Uygulama: Şekil açısından metin redaksiyonu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Metni uzatmak ve kısaltmak, 5 N 1 K kontrolü, mantık hatası ve nedenleri
10. Hafta Metinde taraf dengesi ve ilkelere uygunluk
11. Hafta Uygulama: İçerik açısından metin redaksiyonu
12. Hafta Metinlerin birleştirilmesi ve farklı metinlerin içerik açısından uygunluğu
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 3 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 4 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 2 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 40
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 8 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri