TDE 402

Bitirme Çalışması

Dersin Adı: TDE 402 Bitirme Çalışması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU, Prof.Dr. İsmail İSMAİLOV
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 1995, Güzem Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Zeki arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Teknik ve Metodları, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2002 2. Ümit Şimşek, Araştırma Teknikleri, Nesil Yay, İstanbul 3. Ayrıca her öğrenci kendi tezi ile ilgili kaynak kitaplardan yararlanır.
Dersin Amacı Bitirme tezinin amacı, öğrencilerin lisans eğitimlerinde edindikleri sistematik teori ve araştırma yöntemlerini uygulayarak, tanımlama ve açıklama konusundaki yeteneklerini geliştirme ve gösterme olanağı sağlamak ve uzmanlık gerektiren görevleri bağımsız olarak sürdürmelerini olanaklı kılmaktır.
Dersin Özeti

İlgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. Öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. Tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması,tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Öğrenci bilimsel çalışma yapmayı öğrenir.
2.Öğrenci veri toplamayı öğrenir.
3.Kaynak ve dipnot gösterme tekniklerini öğrenir.
4.Öğrenci metin aktarımını öğrenir.
5.Öğrenci tezin nasıl hazırlandığını, tez yazılımını, hazırlanan konunun yazılımını ve sunumunu öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Araştırma, inceleme,veri toplama aşaması.
2. Hafta Araştırma, inceleme,veri toplama aşaması.
3. Hafta Araştırma, inceleme,veri toplama aşaması.
4. Hafta Araştırma, inceleme,veri toplama aşaması.
5. Hafta Rapor sunma ve/veya bölüm içi seminer verme, yorum alma ve inceleme aşamasını gözden geçirme.
6. Hafta Planlama aşaması.
7. Hafta Planlama aşaması.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uygulama aşaması
10. Hafta Uygulama aşaması
11. Hafta Uygulama aşaması
12. Hafta Uygulama aşaması
13. Hafta Uygulama aşaması
14. Hafta Tez sunumu.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 5
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 4 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 5
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 6 0 13 88
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 20 40
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 6 82
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 48 48
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 0 4 42
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 300
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri