TDE 401

Edebiyat Akımları

Dersin Adı: TDE 401 Edebiyat Akımları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Enver OKUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kefeli, Emel : Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, Akademik Kitaplar, İstanbul, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı 1.Çetişli, İsmail, Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000. 2. Kantarcıoğlu, Sevim, Edebiyat Akımları, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2009. 3. Peyami Safa, Edebî Akımlar ve Fikir Cereyanları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2007. 4. T
Dersin Amacı Türk edebiyatını batılılaşma sürecinde etkileyen edebi akımları saptamak ve bu edebi akımların etkili olduğu sahaları tanımaktır.
Dersin Özeti

Temel olarak edebî akım kavramı incelenecek; Klasik Yunan edebiyatından başlanarak dönemler üzerinde durulacak; Edebî akımlar kronolojik olarak incelenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Edebî akım kavramını tanır.
2.Edebî akımların sınırlarını değerlendirir.
3.Batı edebiyatındaki edebî akımların genel niteliklerini açıklar.
4.Akımların Türk edebiyatındaki yansımalarını saptar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Edebî akım, topluluk ve ekol kavramları.
2. Hafta Klasik Yunan ve Latin edebiyatları.
3. Hafta Ortaçağ ve hümanizm.
4. Hafta Klasisizm dönemi.
5. Hafta Romantik dönem.
6. Hafta Realizm ve natüralizm.
7. Hafta Parnasizm.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Sembolizm
10. Hafta Empresyonizm, Ekspresyonizm.
11. Hafta Sürrealizm, Egzistansiyalizm.
12. Hafta Kübizm, Fütürizm.
13. Hafta Dadaizm, Letrizm, Modernizm.
14. Hafta Post-modernizm.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 3 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 3 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 15 15
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 4 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri