TDE 316

Türk Dili Tarihi

Dersin Adı: TDE 316 Türk Dili Tarihi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Akalın, M., Tarihî Türk Şiveleri, Ankara 1979. 2. Barutcu-Özönder, F. Sema, “Eski Türklerde Dil ve Edebiyat”, Türkler, C. III, 481-501. 3. Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1974. 4. Demir, Nurettin; Y
Yardımcı Ders Kitabı 1. Tekin, Talat, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara 1995. 2. Tuna, Osman Nedim, Altay Dilleri Teorisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1987.
Dersin Amacı Türk dilinin kökeni, tarihî dönemleri ve günümüzdeki durumu konusunda bilgi verilir ve bu dönemlere ait eserler tanıtılır.
Dersin Özeti

Eski Türkçeden başlayarak Türk dilinin dönemleri, kısaca eserlerine de yer verilerek gözden geçirilecektir. En eski dönemden başlayarak Türkçedeki ses, yapı ve sözdizimine ait özellikler, değişimler tarihsel metinlerden örneklere de yer vererek, günümüz Türkçesiyle karşılaştırılarak incelenecektir. Son bölümde de günümüz Türk dilleri ve dağılımı ele alınacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Türk dili, tarihi ve kültürü konularında gerekli bilgilere sahip olur.
2. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini, tarihî devrelerini tanımlar.
3. Türkçede meydana gelen farklılaşmaları ve nedenlerini bilecek ve tabakaları ayırt eder.
4. Türk dili tarihinin temel kaynaklarını tanımlar.
5. Türk dilinin dönemlerini tanımlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünya Dil Aileleri. Altay Dilleri Teorisi. Altay Dillerinde Ses Denklikleri.
2. Hafta Türk Lehçelerinin Sınıflandırılması
3. Hafta Türk Dilinin Tarihi Devirleri. İlk Türkçe Devri: Hunlar ve Dilleri.
4. Hafta Eski Türkçe Devri.
5. Hafta Köktürkçe ve Özellikleri
6. Hafta Eski Uygurca ve Özellikleri
7. Hafta Genel Değerlendirme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Orta Türkçe Dönemi: Karahanlı Türkçesi
10. Hafta Divanü Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık, Satırarası Kur’an Tercümeleri ve Divan-ı Hikmet’in Tanıtımı
11. Hafta Harezm Türkçesi
12. Hafta Kıpçaklar ve Tarihi Kıpçakçanın Tanıtımı. Çağatay Türkçesi ve Eserleri
13. Hafta Batı Türkçesi. Eski Anadolu Türkçesi. Osmanlıca.
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 5
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 3 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 3 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 3 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 1 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 10 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri