TDE 315

Karşılaştırmalı Edebiyat

Dersin Adı: TDE 315 Karşılaştırmalı Edebiyat
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Aytaç, Gürsel, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1997. 2. Enginün, İnci, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1992. 3. Rousseau, A. M.-Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat, (çev. Mehmet Yazgan), M. E. B. Yayınları, İ
Yardımcı Ders Kitabı V. Tieghem, Mukayeseli Edebiyat, (çev. Yusuf Şerif Kılıçel), 1943.
Dersin Amacı Dersin amacı; Karşılaştırmalı edebiyat biliminin çerçevesini ve ana hatlarını tanımlama, Türk edebiyatında bu yönde yapılmış çalışmaları değerlendirebilm
Dersin Özeti

 

Dersin içeriği; Edebiyat tarihi, edebî tenkit, millî edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat kavramlarının değerlendirilmesi. Karşılaştırmalı edebiyat kavramının ortaya çıkışıyla ilgili verilen bilgilerden sonra bu çerçevede özellikle Almanya, F

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Edebiyat tarihi, edebî tenkit, millî edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat kavramlarını değerlendirebilir.
2.Söz konusu kavramların sınırlarını ortaya koyabilir.
3.Karşılaştırmalı edebiyat alanında dünya ve Türk edebiyatlarında yapılan çalışmaları tanır.
4.Fransız ve Amerikan ekollerini tanımlar.
5.Karşılaştırmalı edebiyat kavramının modern Türk edebiyatındaki yerini değerlendir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Edebiyat tarihi ve edebî tenkit kavramları.
2. Hafta Millî edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat kavramı.
3. Hafta Karşılaştırmalı edebiyat kavramının tarihçesi.
4. Hafta Alman ve Fransız ekolleri.
5. Hafta İngiliz ve Amerikan ekolleri.
6. Hafta Dünya edebiyatlarında karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları.
7. Hafta Türk edebiyatında karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Türk edebiyatında karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları.
10. Hafta Karşılaştırmalı edebiyat bibliyografyası.
11. Hafta Edebî türlere ait tesirler. Üsluba ait tesirler.
12. Hafta Tematoloji, tipler ve efsaneler.
13. Hafta Fikir alışverişleri. Duyguların etkisi.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 3 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 3 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 0 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri