TDE 314

Anlambilim

Dersin Adı: TDE 314 Anlambilim
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ) Aksan, Prof Dr Doğan; Her Yönüyle Dil 1,2,3; TDK, Ank. 2,007 2) ____________________; Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yay., Ank. 2,007 3) Aksan, Prof Dr Doğan; Türkçenin Gücü, Bilgi Yay., İst. 1,990 4) ___________________, Ana Dilimi
Yardımcı Ders Kitabı 1) Condon, John; Kelimelerin Büyülü Dünyası 2) Başkan, Prof Dr Özcan; Dilde Yaratıcılık, Multilingual Yay., İst. 2,006
Dersin Amacı Anlam bilgisinin öğretilmesi ve anlam olaylarına Dayalı olarak, karşılaşılan herhangi bir göstergenin sahip olduğu anlam özelliklerinin ifade edilebilmesini sağlamak.
Dersin Özeti

Anlam Biliminin Tarihi, Dilbilim içerisindeki yeri ve anlam bilimiyle ilgili anahtar kavramların açıklanması, Türk Dilinin anlam birimi açısından sahip olduğu özellikler vs

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Anlamın özelliklerini ve anlam değişmesinin ne olduğunu tanımlar.

2) Göstergenin mahiyeti ve sahip olduğu özellikleri açıklar.

3) Türk dilinin tarihi ve çağdaş metinlerinden yola çıkılarak anlam bilimi özelliklerini tespit eder ve örnekler.

4) Anlam bilgisi bazında Türk dilinin tarihi ve çağdaş metinlerini çözümler.

5) Bir metinde çok anlamlı, eş anlamlı, anlam değişmesi geçirmiş kelimeleri derler, düzenler.

6) Anlam değişmesine uğramış, anlamsal olaylar geçirmiş kelimeleri değerlendirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anlam bilimi ve dilcilik
2. Hafta Anlam biliminin tarihçesi
3. Hafta Kelimenin anlam çerçevesi
4. Hafta Dil göstergesi ve özellikleri
5. Hafta Kavram, kavram alanı ve kavramlaştırma
6. Hafta Temel anlam, yan anlamlar; anlam belirleyiciler ve ayırıcıları
7. Hafta Anlam anlayışımız. Aktarmalar, benzetmeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Edebi sanatlar ve anlam
10. Hafta Çok anlamlı, eş anlamlı, eş adlı oluşlarına göre kelimeler
11. Hafta Gelişmeli anlam biliminde anlam daralması, genişlemesi ve başka anlama geçişler
12. Hafta Sözcük ve cümle anlam bilimi
13. Hafta Türkçenin anlam bilimi açısından özellikleri
14. Hafta Dönem sonu sınavı.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 4 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 5
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 15 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 16
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri