TDE 313

Hikâye Tahlili

Dersin Adı: TDE 313 Hikâye Tahlili
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Kaplan, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2004. 2. Bachelard, Gaston, Mekânın Poetikası, (çev. Aykut Derman), Kesit Yayıncılık, İstanbul, 1996. 3. Ceyhan, Nesime, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Hikâyesi, Selis Kitaplar, İstanbul, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, S. 46-47, Ekim-Kasım 2000. 2. Randall, William, Bizi Biz Yapan Hikâyeler, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,1999.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Tanzimat döneminden başlanarak Türk edebiyatında kısa hikâyenin tarihçesi ve belli başlı yazarların hikâyelerinin incelenmesi.
Dersin Özeti

Bu dersin içeriği, Tanzimat döneminden başlayarak Türk edebiyatında kısa hikâyenin tarihçesi ve belli başlı yazarların hikâyelerinin incelenmesidir. Ayrıca hikâye inceleme metotları tanıtıldıktan sonra bu metotları hikâye türünün en çarpıcı örnekleri üzerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hikâye türünü tanır.
2. Hikâye türünün dünya ve Türk edebiyatında doğuşunu ve tarihî gelişimini tanır.
3. Hikâye türünün temel özelliklerini tanır.
4. Hikâye türünü yapı ve içerik olarak çözümler.
5. Hikâye tahlil edebilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hikâye Türünün Doğuşu ve Kısa Tarihî Gelişimi
2. Hafta Türk Edebiyatında Tanzimat Öncesi Dönemde Hikâye Türüne Genel Bakış
3. Hafta Türk Edebiyatında Tanzimat Öncesi Dönemde Hikâye Türüne Genel Bakış
4. Hafta Hikâye ve Anlatmaya Dayalı Türlerin Karşılaştırılması
5. Hafta Hikâyede Olay Örgüsü
6. Hafta Hikâyede Kişi
7. Hafta Hikâyede Zaman
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hikâyede Mekân
10. Hafta Hikâyede Anlatım Teknikleri
11. Hafta Hikâyede Bakış Açısı ve Üslup
12. Hafta Hikâye Türleri
13. Hafta Seçme Metinlerin Tahlili
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 5
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 3 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 11
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri