TDE 312

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Dersin Adı: TDE 312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ORHANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, tartışma, problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Rasim YILMAZ, Araştırma Teknikleri Ders Notları, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar, Ekin Yayınevi, Bursa, 2006.
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı öğrencinin çeşitli araştırma tekniklerini kavramasını ve uygulamasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bu dersin içeriği; bilimsel araştırmalarda amaç, bilimsel araştırma türleri, araştırma konusunun seçimi ve geçici plan hazırlanması, kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma, kaynakların bilimsel düzeylerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi, araştırmanın yazılması, dip notların ve kaynakçanın yazılımı, çizelgeler ve şekillerin hazırlanması, araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar, anket çalışmasıdır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bilimsel araştırma türlerini kavrar.
2. Dipnot ve kaynakça kurallarını kavrar ve uygulayabilir.
3. Anket çalışmasının aşamalarını kavrar ve uygulayabilir.
4. Araştırma sonuçlarını sunabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilimsel Araştırmalarda Amaç, Bilimsel Araştırma Türleri: Amaç Ve Düzey Yönünden Araştırma Türleri, Uygulandıkları Ortam Yönünden Araştırma Türleri, Bilgilerin Sağlanması ve Kullanılması Yönünden Araştırma Türleri, İkna Edilebilirlik Yönünden Araştırma Me
2. Hafta Bilimsel Araştırmalarda Amaç, Bilimsel Araştırma Türleri: Amaç Ve Düzey Yönünden Araştırma Türleri, Uygulandıkları Ortam Yönünden Araştırma Türleri, Bilgilerin Sağlanması ve Kullanılması Yönünden Araştırma Türleri, İkna Edilebilirlik Yönünden Araştırma Me
3. Hafta Araştırma Konusunun Seçimi ve Geçici Plan Hazırlanması.
4. Hafta Kaynakların Araştırılmasında Kütüphanelerden Yararlanma.
5. Hafta Kaynakların Bilimsel Düzeylerinin Belirlenmesi ve Okunup Değerlendirilmesi.
6. Hafta Araştırmanın Yazılması: Üslup ve Metnin Yazılması, Metin Aktarmaları ve Bilimsel Etik.
7. Hafta Dip Notların ve Kaynakçanın Yazılımı.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çizelgeler ve Şekillerin Hazırlanması
10. Hafta Araştırma Metninin Bilgisayarda Yazılmasında Biçimsel Kurallar
11. Hafta E-Kaynaklar
12. Hafta Anket Çalışması, Anket Yönteminin Aşamaları, Araştırmanın Amacının Belirlenmesi, Örneğin Belirlenmesi, Görüşme Metodunun Seçilmesi (Anket Türleri)
13. Hafta Anket Sorularının Oluşturulması, Anket Soru Formatları, Soru İçerikleri, Anket Yanıt Formları, Soru Yazımında Temel Kurallar, Anket Sonuçlarının Yazılması.
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 5
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 1 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 3 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri