TDE 311

Dünya Edebiyatı

Dersin Adı: TDE 311 Dünya Edebiyatı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Berna Moran, 2002, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, İletişim Yayınları. 2. Emel Kefeli, Batı Edebiyatı, 3F Yay, İstanbul, 2007
Yardımcı Ders Kitabı İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.
Dersin Amacı Dersin amacı Batı edebiyatının edebi kuramlarını tanımak ve İngiliz ile Rus Edebiyatlarının önemli temsilcilerini incelemektir.
Dersin Özeti

Dersin içeriğini aşağıdaki konular oluşturmaktadır; 1. Batı Edebiyatı akımları. 2. Rus ve İngiliz edebiyatından örnekler. 3. Batı Edebiyatının Türk Edebiyatı’na etkileri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Batı edebiyatındaki edebi akımları tanır.
2. Türk edebiyatı ve batı edebiyatının etkileşimini göz önüne serer.
3. Batı Edebiyatı’nın önemli temsilcilerini tanır.
4. Batı Edebiyatı’nın önemli eserlerini tanır.
5. Eserlere eleştirel yaklaşımla değerlendirmelerde bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Batı Edebiyatı’nın genel özellikleri.
2. Hafta Batı edebiyatında genel akımlar.
3. Hafta Klasisizm, Romantizm, Realizm, Ekpresyonizm.
4. Hafta Naturalizm, Parnasizm, Sembolizm, Sürrealizm.
5. Hafta Klasisizm, Romantizm, Realizm, Ekspresyonalizm gibi akımların Türk edebiyatına etkileri.
6. Hafta Naturalizm, Parnasizm, Sembolizm, Sürrealizm gibi akımların Türk edebiyatına etkileri.
7. Hafta Genel değerlendirme.
8. Hafta Ara Sınav.
9. Hafta İngiliz Edebiyatı.
10. Hafta Shakespeare, Byron
11. Hafta Virginia Wolf, Samuel Beckett, James Joyce, George Orwell
12. Hafta Rus Edebiyatı
13. Hafta Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Maksim Gorki
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir. 1 1 1 1 1
PY2) 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder. 1 1 1 1 1
PY6) Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder. 1 1 3 1 1
PY7) Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler. 1 1 3 1 1
PY10) Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar. 1 1 1 1 1
PY11) Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır. 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 13 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 10
Ödevler 0 0 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 25 25
Yari Yılsonu sınavı 1 0 25 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri